LUG publikuje wyniki finansowe za 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 maj 2018, 09:14

LUG publikuje wyniki finansowe za 2017 r.

Grupa Kapitałowa LUG SA, rok 2017 zakończyła najlepszymi w historii spółki wynikami operacyjnymi i finansowymi – przychody Grupy przekroczyły 142,30 mln zł, wynik EBITDA osiągnął 12,30 mln zł i był wyższy o 23,6 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 7,09 mln. Spółka poprawiła także znacząco wskaźniki rentowności ROE o 6,7 pp, do 13,6 proc. i ROA o 2,8 pp, do 5,7 proc. Optymalizacja procesów produkcyjnych i korzyści skali, przy spotęgowanych zakupach surowców i materiałów, pozwoliły na zwiększenie marży brutto, która w 2017 była rekordowo wysoka. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 43,5 proc. To wzrost o 4,4 pp w stosunku do wyników osiągniętych w 2016 r. Rekordowe wyniki finansowe potwierdzają trafność przyjętych kierunków rozwoju oraz dobrą koniunkturę dla rozwiązań opartych o produkty LED.

  • 142,30 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2017 r. i wzrost o 17,8 proc. r/r;
  • 135,7 proc. wzrostu zysku netto: z 3,01 mln zł w 2016 roku, do 7,09 mln zł w roku 2017;
  • 43,5 proc. marży na sprzedaży brutto i wzrost o 4,4 pp;
  • 12,30 mln zł zysku EBITDA (+23,6 proc. r/r.)
  • Przychody ze sprzedaży w całym 2017 r. wzrosły o 17,8 proc., a udział sprzedaży eksportowej wzrósł o 2,5 pp, do 56,5 proc.

"Cieszy mnie fakt, iż przez cztery kwartały ub. r. udało nam się utrzymać stałe tempo rozwoju, co w efekcie zaowocowało rekordowymi przychodami i najwyższym w historii spółki zyskiem netto. Warto podkreślić, że na tak dobry bilans miało wpływ wiele czynników m.in. wdrożenie systemu KAIZEN do optymalizacji procesów, koncentracja na realizacji przedsięwzięć opartych o technologię LED, a także nowa strategia i wzrost eksportu”

komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

W roku 2017 działo się wiele dobrego nie tylko na polu wyników finansowych. Do najważniejszych wydarzeń minionych dwunastu miesięcy można zaliczyć powiększenie Grupy Kapitałowej LUG S.A. o dwa nowe podmioty - spółkę technologiczną BIOT Sp. z o.o. skupioną wokół poszukiwania synergii oświetlenia i najnowszych technologii z zakresu Smart City oraz LUG Argentina SA, odpowiedzialną za prowadzenie aktywności przemysłowej Grupy w Ameryce Łacińskiej oraz działalność doradczą w zakresie technologii oświetleniowej. Wzmocnieniem ekspansji na rynki Ameryki Południowej jest rozpoczęcie budowy pierwszej zagranicznej fabryki LUG zlokalizowanej na terenie Parku Przemysłowego w Prowincji Misiones. Zakończono też prace inwestycyjne w Nowym Kisielinie związane z rozbudową centrum badawczo-produkcyjnego, zwiększając tym samym zdolności produkcyjne firmy.

Ponadto w trzecim kwartale 2017, do rąk akcjonariuszy trafiła druga co do wielkości w historii przedsiębiorstwa dywidenda. Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom ponad 1,07 mln zł (14 gr na akcję).

„Mocna pozycja finansowa Grupy pozwoliła nam podjąć w minionym roku decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy” 

komentuje decyzję Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Działania firmy zostały dostrzeżone także przez otoczenie biznesowe. Grupa Kapitałowa LUG S.A. otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień branżowych, w tym m.in. statuetkę „Byka” dla najlepszej spółki z rynku NewConnect przyznawaną przez Gazetę Giełdy Parkiet. Ponadto wyróżniono ją tytułem Lubuskiego Lidera Biznesu oraz nagrodą za Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2017 r. Spółka otrzymała też dwie prestiżowe międzynarodowe nagrody dla opraw CRUISER 2 LED - nagrodę RedDot Award 2017 oraz Design Award 2017. Ponadto Grupa została laureatem konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie.

Ubiegły rok dla Grupy Kapitałowej LUG S.A. to także czas wdrażania strategicznych kierunków rozwoju, których symbolem stało się Drzewo Wartości LUG stworzone przez jej pracowników. Model zarządzania przez wartości i zasady turkusowej organizacji, są szczególnie bliskie przedsiębiorstwu i przyczyniają się do jego dynamicznego wzrostu zarówno w obszarze innowacyjności, jak i internacjonalizacji i kultury organizacyjnej.

Pełną wersję raportu rocznego za rok 2017 można pobrać i przeczytać w wersji online na stronie internetowej spółki.

O spółce

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca 26 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o. oraz LUG Argentina SA. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW. W połowie 2017 r. spółka rozpoczęła przygotowania do przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW.

Źródło: spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości