Zysk netto ING BSK wyniósł 322,2 mln zł, aktywa 127,3 mld zł w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 maj 2018, 09:25

Zysk netto ING BSK wyniósł 322,2 mln zł, aktywa 127,3 mld zł w I kw. 2018 r.

ING Bank Śląski odnotował 322,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 300,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 880,9 mln zł wobec 815,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 318,1 mln zł wobec 290,8 mln zł rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wzrosła do 2,94% w I kw. wobec 2,75% rok wcześniej. 

Koszty ryzyka wyniosły 50 p.b. na koniec I kw. br. wobec 38 p.b. rok wcześniej. Bank podał w prezentacji, że w lutym sprzedał portfel korporacyjnych należności niepracujących - wpływ tej transakcji na wynik brutto wyniósł 1,1 mln zł. 

Wynik na działalności podstawowej wyniosły 1 256,9 mln zł w I kw. w porównaniu z 1 135,3 mln zł rok wcześniej. 

Koszty ogółem wyniosły 628,3 mln zł w I kw. wobec 628,3 mln zł rok wcześniej. Koszty działania i ogólnego zarządu wzrosły w związku z prowadzonymi projektami rozwojowymi, głównie w obszarze IT. 

W I kw. bank zapłacił 87,5 mln zł podatku bankowego wobec 79,4 mln zł podatku rok wcześniej. 

"Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 58,2 mln zł (70,5 mln zł w 1 kw. 17) – księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału. Kwartalna składka na fundusz gwarantowania depozytów wyniosła 26,1 mln zł (średnio w 2017 roku było to 18,8 mln zł kwartalnie)"

czytamy także. 

Wskaźnik koszty do przychodów wyniósł 50% w I kw. wobec 49,8% rok wcześniej. 

Aktywa razem banku wyniosły 127,3 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 118,85 mld na koniec I kw. 2017.

Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) wyniósł 12,4% na koniec I kw. wobec 12% rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 322,2 mln zł wobec 300,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik wyniósł 16,1% na koniec I kw. wobec 14,3% rok wcześniej. 

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews), #ING

Ostatnie wiadomości