Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 09:29

Agora rekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji akcjonariuszom przeznaczenia kwoty 23 290 415,5 zł na dywidend, co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 13 lipca 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy to 2 sierpnia 2018 r., podano w komunikacie.

"Dodatkowo zarząd spółki proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 68 122 166,14 zł z kapitału zapasowego spółki. Powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. Rekomendacja zarządu spółki zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, które podejmie w tych sprawach ostateczną decyzję"

czytamy w komunikacie.

W 2017 r. Agora miała 83,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,6 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 68,12 mln zł wobec 52,75 mln zł straty rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews), #AGO

Ostatnie wiadomości