PGE miała 0,9 mld zł zysku netto, 2,2 mld zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 maj 2018, 08:54

PGE miała 0,9 mld zł zysku netto, 2,2 mld zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 935 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 964 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 315 mln zł wobec 1 201 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2018 r. wyniósł ponad 2,2 mld zł i był o 14% wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 2,2 mld zł, czyli o 17% więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+3,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+15,2 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 445 mln zł na poziomie EBITDA"

czytamy w komunikacie.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,3 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 638 mln zł. Segment Obrotu wygenerował 189 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 114 mln zł.

"To pierwszy pełny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Wypracowaliśmy w tym czasie dobry wynik EBITDA na poziomie powyżej 2,2 mld zł i miliardowy zysk netto. Przejęte przez nas aktywa istotnie się do tego przyczyniły potwierdzając jednocześnie, jak korzystne dla naszej grupy było skuteczne przeprowadzenie tej transakcji"

powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

"Nowe aktywa wspierają naszą pozycję rynkową, czego dowodem są również osiągnięte wyniki operacyjne. Zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej do poziomu 17,7 TWh, czyli o 18%. Z kolei sprzedaż ciepła potroiliśmy, osiągając wolumen ponad 23 PJ. To niemalże tyle, ile sprzedaliśmy przez cały ubiegły rok"

dodał prezes.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 137 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 5 741 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 109 mln zł wobec 175 mln zł zysku rok wcześniej.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. 

(ISBnews), #PGE

Ostatnie wiadomości