Statima publikuje wyniki za 2017 r. i podtrzymuje plany wejścia na GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 maj 2018, 12:01

Statima publikuje wyniki za 2017 r. i podtrzymuje plany wejścia na GPW

  • Statima, lider w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce, wypracował w 2017 r. 21,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 274 proc. i 273 proc.
  • Spółka zamierza być aktywnym graczem w branży windykacyjnej, poprzez nabywanie pakietów zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Stawia
  • na dywersyfikację biznesu, a w przyszłości ekspansję zagraniczną.
  • Statima podtrzymuje zamiar przeprowadzenia emisji akcji oraz debiutu na giełdzie. Termin przeprowadzenia oferty jest uzależniony od warunków rynkowych.

„Dzięki zakupom nowych, atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu, konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli w 2017 r. osiągnęliśmy ponadprzeciętny wzrost. Przygotowując się do emisji akcji i wejścia na giełdę, zmieniliśmy standardy rachunkowości, dzięki czemu nasze wyniki mogą być łatwo porównywalne z innymi podmiotami z branży"

komentuje Michał Konieczny, prezes Statima.

„Analizując wyniki bez uwzględnienia zmiany zasad rachunkowości, są one znacząco lepsze od opublikowanych prognoz - na poziomie przychodów ze sprzedaży o 174 proc., a na poziomie zysku netto o 47 proc."

dodaje Konieczny.

W kwietniu bieżącego roku spółka kupiła wierzytelności od przewoźnika kolejowego o wartości 45,7 mln zł. Wysoka wartość nominalna nabytego portfela oraz atrakcyjne warunki na jakich przeprowadzono transakcję, sprawiają, że zarząd Statima z optymizmem podchodzi do wyników w bieżącym roku. Zamierza nie tylko umacniać pozycję lidera na rynku należności komunikacyjnych, ale także dywersyfikować biznes, uczestnicząc w przetargach na zakup wierzytelności energetycznych, telekomunikacyjnych czy ubezpieczeniowych.

„Planujemy zwiększać skalę działania, bazując nie tylko na wierzytelnościach kupowanych na własny rachunek, ale także rozwijając segment windykacji na zlecenie (inkaso). Jesteśmy zainteresowani zakupem wierzytelności zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Spodziewamy się, że podaż wierzytelności na rynku wtórnym, w tym komunikacyjnych, w związku z sytuacją biznesową konkurencji, będzie w najbliższym czasie rosnąć"

wskazuje Krzysztof Laba, wiceprezes Statima.

Chociaż obecnie Statima koncentruje się na rynku krajowym, to w przyszłości zamierza również zaznaczyć swoją obecność za granicą. Ze szczególną uwagą przygląda się takim krajom, jak Włochy, Czechy czy Rumunia.

Ambitnym planom Statima sprzyja bardzo dobra koniunktura rynkowa. Zgodnie z szacunkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, wartość nominalna obsługiwanych wierzytelności w Polsce wynosiła na koniec III kwartału 2017 r. 104,4 mld zł. Ściągalność długów jest wspierana przez bardzo dobrą sytuacją konsumentów, co przejawia się w rosnącym dochodzie rozporządzalnym na osobę. W 2017 r. według GUS kształtował się on na poziomie 1598 zł, czyli o 8,3 proc. więcej rok do roku.

„Systematycznie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost organiczny, osiągany poprzez nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności. Jesteśmy przekonani,
że efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej rentowności"

podsumowuje Konieczny.

O Statima

Statima jest liderem w odzyskiwaniu masowych należności komunikacyjnych o niskich nominałach w Polsce. Portfel klientów spółki tworzą miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, przewoźnicy kolejowi oraz firmy o ogólnopolskim zasięgu z branży ubezpieczeniowej i energetycznej.

Źródło: spółka

Ostatnie wiadomości