Soho Development planuje przeznaczyć ok. 26 mln zł na skup akcji własnych  | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 cze 2018, 16:07

Soho Development planuje przeznaczyć ok. 26 mln zł na skup akcji własnych 

Soho Development planuje przeznaczyć ok. 26 mln zł na skup 7 957 tys. akcji własnych po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną akcję, podała spółka. 

"W związku zawarciem transakcji zbycia nieruchomości przez Fabryka PZO sp. z o.o. [...] oraz w związku z przewidywanymi wpływami z tej transakcji, zarząd Soho Development S.A. informuje, iż podjął wstępną decyzję o ogłoszeniu kolejnego skupu akcji własnych zgodnie uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 r."

czytamy w komunikacie. 

Zarząd planuje przeznaczyć około 26 mln zł na nabycie 7 957 tys. akcji po cenie jednostkowej 3,27 zł za jedną akcję. W razie powodzenia skupu, spółka nabędzie akcje własne stanowiące około 33% kapitału zakładowego. 

"Zarząd zamierza sfinansować skup akcji środkami z wyżej opisanej transakcji sprzedaży nieruchomości Fabryka PZO oraz środkami z zakończonych inwestycji deweloperskich (m.in. z inwestycji Soho Feniks)"

czytamy także. 

Spółka podała, że zarząd planuje ogłosić skup akcji własnych niezwłocznie po publikacji najbliższego raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego rozpoczętego 1 października 2017 r. 

"Powyższe plany są zbieżne z uchwałą walnego zgromadzenia spółki o przeznaczeniu zysku za poprzedni rok obrotowy na kapitał rezerwowy służący sfinansowaniu skupu akcji własnych. Zarząd podtrzymuje również wolę dalszej realizacji strategii dystrybucji środków do akcjonariuszy w formie skupów akcji własnych zgodnie z uchwałą wraz z generowaniem gotówki z projektów deweloperskich oraz z postępem w sprzedaży kolejnych aktywów spółki"

czytamy dalej. 

Soho Development podkreśliło, że od strony formalnej tempo kolejnego skupu zależeć będzie od umorzenia dotychczas nabytych akcji własnych. W tym celu zarząd zwoła niezwłocznie walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał w przedmiocie obniżenia kapitału i umorzenia akcji własnych. Intencją zarządu jest ogłoszenie kolejnego skupu po rejestracji obniżenia kapitału.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews), #SHD

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości