KNF chce zniesienia dla GNB bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 cze 2018, 15:54

KNF chce zniesienia dla GNB bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie uchylenia decyzji o identyfikacji Getin Noble Banku (GNB) jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, podał bank.

"Zdaniem Komisji, uzyskana przez bank ocena znaczenia systemowego daje podstawę, by stosownie do normy wskazanej w przepisie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym uchylić (...) decyzję z dnia 4 października 2016 r. w brzmieniu nadanym decyzją Komisji z dnia 19 grudnia 2017 r." 

czytamy w komunikacie.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez Komisję po zajęciu stanowiska przez Komitet. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji w przedmiotowej sprawie bank poinformuje w odrębnym raporcie, podano także. 

Wcześniej pod koniec 2017 r., Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Getin Noble Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews), #GNB

Ostatnie wiadomości