Obligacje serii D PKN Orlen zadebiutują jutro na Catalyst | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 cze 2018, 14:47

Obligacje serii D PKN Orlen zadebiutują jutro na Catalyst

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę pierwszego notowania obligacji serii D PKN Orlen na 21 czerwca 2018 r., podała spółka.

"Obligacje zostały wyemitowane przez PKN Orlen S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku"

czytamy w komunikacie.

6 czerwca PKN Orlen podał, że dokonał przydziału obligacji serii D o wartości nominalnej 200 mln zł, oferowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestora indywidualnego przy średniej stopie redukcji wynoszącej 28,08%.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews), #PKN

Ostatnie wiadomości