Zarząd Amiki rekomenduje cenę skupu akcji w widełkach 100-135 zł za akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 cze 2018, 14:07

Zarząd Amiki rekomenduje cenę skupu akcji w widełkach 100-135 zł za akcję

Zarząd Amiki zawnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, aby cena nabywania w ramach programu skupu akcji własnych była nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 135 zł za jedną akcje, podała spółka. Odpowiednia uchwała ma zostać podjęta podczas planowanego na 28 czerwca walnego.

"Łączna kwota, którą spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych nie może przekroczyć kwoty znajdującej się na utworzonym w celu realizacji niniejszej uchwały kapitale rezerwowym, tj. kwoty 30 000 000 zł – obejmującej oprócz ceny nabywanych akcji własnych, również koszty ich nabycia"

czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd spółki rekomenduje wprowadzenie (drobnej) korekty odnośnie propozycji terminu rozpoczęcia oraz zakończenia programu skupu akcji własnych. 

"[...] nabycie akcji własnych może następować w okresie od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 31 lipca 2023 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez walne zgromadzenie spółki na realizację programu nabywania akcji własnych"

podano także

W projekcie uchwał podano także, że w ramach udzielonego upoważnienia zarząd spółki jest uprawniony do nabycia nie więcej niż 250 000 akcji własnych spółki serii A i B dopuszczonych do publicznego obrotu, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 000 zł.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews), #AMC

Ostatnie wiadomości