Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 cze 2018, 11:56

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o przeznaczeniu 1,28 mld zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, uchwaliło walne zgromadzenie.  

"Zwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. [...] postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 6 101 792 575,09 zł w następujący sposób:

  1. kwotę 1 283 127 183 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję)
  2. pozostałą kwotę, tj. 4 818 665 392,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"
uchwalono.

Proponowany dzień dywidendy to 20 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy - 3 sierpnia 2018 roku, zdecydowano również.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews), #PKN

Ostatnie wiadomości