AmRest chce wykupić przedterminowo 28 IX obligacje na 140 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 sie 2018, 09:18

AmRest chce wykupić przedterminowo 28 IX obligacje na 140 mln zł

AmRest Holdings SE planuje dokonać przedterminowego wykupu 28 września br. 14 000 obligacji serii AMRE04100919 na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, podała spółka.

Obligacje zostały wyemitowane przez AmRest 10 września 2014 roku. Pierwotny termin ich wykupu był ustalony na 10 września 2019 roku.

"Wcześniejszy wykup obligacji na żądanie emitenta zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie liczonej według wartości nominalnej obligacji, równej iloczynowi ilości wykupowanych obligacji oraz wartości nominalnej jednej obligacji, powiększonej o naliczone odsetki oraz premię z tytułu wcześniejszego wykupu, obliczonych zgodnie z pkt 3 i pkt 4 Warunków emisji obligacji. Wykup obligacji zostanie zrefinansowany środkami kredytowymi"

czytamy w komunikacie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews), #EAT

Ostatnie wiadomości