PCC rozwija w Europie swój biznes chemiczny | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 wrz 2018, 10:46

PCC rozwija w Europie swój biznes chemiczny

  • PCC MCAA, spółka należąca do Grupy PCC, jest producentem ultraczystego kwasu monochlorooctowego (MCAA).
  • Nominalne zdolności produkcyjne sięgają 42 000 ton. Planowany jest wzrost wydajności do 100 000 ton.
  • Nowoczesny zakład, zlokalizowany w Brzegu Dolnym, to jedyna instalacja, produkująca MCAA w Europie Wschodniej. Zakład rozpoczął produkcję w 2016 roku. Spółka PCC MCAA zdobyła około 20% udziału na rynku europejskim, szybko osiągając dobrą pozycję rynkową.
  • Przygotowywana jest ekspansja na rynki Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji.
  • PCC MCAA jest jednym z trzech podmiotów na świecie, będących w posiadaniu technologii wytwarzania najwyżej jakości MCAA.

PCC SE, niemiecka grupa kapitałowa z siedzibą w Duisburgu zatrudniająca około 3400 pracowników w 18 krajach, przygotowuje się do rozszerzenia skali działalności na rynku poprzez zwiększenie produkcji kluczowego produktu chemicznego – kwasu monochlorooctowego (MCAA). PCC MCAA Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy PCC SE, jest jednym z trzech podmiotów na świecie posiadających technologię wytwarzania najwyższej jakości MCAA. Nowoczesny zakład, oddany do eksploatacji w 2016 roku, zlokalizowany w Brzegu Dolnym na terenie największych zakładów chemicznych Grupy PCC, jest jedyną tego rodzaju instalacją w Europie Wschodniej. W odpowiedzi na bardzo pozytywną reakcję klientów oraz prognozy wzrostu zapotrzebowania, zaplanowano sukcesywny wzrost rocznej wydajności produkcji. Obecny poziom produkcji to 42 000 ton. Wkrótce wydajność ma wzrosnąć. Początkowo o 25%, a następnie w perspektywie średniookresowej, planowany jest wzrost do 100 000 ton rocznie.

Wysokiej jakości czysty MCAA znajduje zastosowanie w produkcji wielu artykułów codziennego użytku, na przykład środków do higieny osobistej, substancji wiążących w produktach żywnościowych czy też kofeiny syntetycznej dodawanej do napojów i witamin. Wykorzystywany jest także w wielu innych gałęziach przemysłu, w tym do produkcji środków ochrony roślin, w górnictwie, papiernictwie czy budownictwie. MCAA jest także kluczowym składnikiem plastyfikatorów do PVC oraz klejów. Ultraczysty MCAA wykorzystywany jest w farmaceutycznych procesach syntezy. PCC MCAA Sp. z o.o., spółka  z Grupy PCC SE, dysponuje nowoczesną technologią produkcji tego wszechstronnego, specjalistycznego produktu chemicznego. Spółka oferuje MCAA w całym zakresie czystości, od klasy technicznej po produkt wysokiej czystości (HP) i ultraczysty (UP).

W zależności od zapotrzebowania klienta, MCAA może być dostarczany w formie roztworu wodnego o różnych stężeniach bądź w postaci stałej, na przykład w formie płatków.

„Nasz zakład produkuje MCAA o najwyższej możliwej klasie czystości"

wyjaśnia Waldemar Preussner, założyciel PCC SE i przewodniczący zarządu spółki PCC SE.

„Mamy ambicje, aby spółka PCC MCAA stała się partnerem dla klientów z całego świata. Budowa zakładu MCAA w Brzegu Dolnym stanowiła dla nas spore wyzwanie. Efekty inwestycji, jak również pozytywna reakcja rynku, przerosły nasze oczekiwania. W związku ze spodziewanym stałym wzrostem zapotrzebowania na rynku, w perspektywie średniookresowej planujemy podniesienie wydajności produkcji do 100 000 ton rocznie" 

dodaje przewodniczący zarządu spółki PCC SE. 

Obecnie najważniejszym rynkiem dla PCC MCAA Sp. z o.o. jest Europa, gdzie spółka zbudowała szeroką bazę klientów. Planowana jest także dalsza ekspansja, szczególnie na rynki obu Ameryk, ale także na rynki Azji.

Budowa zakładu MCAA została ukończona w 2015 roku. Był to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w europejskim sektorze chemicznym. Produkcja oraz sprzedaż komercyjna MCAA rozpoczęła się pod koniec 2016 roku.

Zakład MCAA w procesie produkcji wykorzystuje między innymi chlor i wodór. Te ważne surowce dostarczane są bezpośrednio rurociągiem przez siostrzaną spółkę PCC Rokita SA, znajdującą się na tym samym terenie przemysłowym w Brzegu Dolnym. PCC Rokita SA jest największą spółką chemiczną w Grupie PCC i jedną z najważniejszych spółek tej branży w Polsce. Integracja w Grupie PCC w ramach łańcucha dostaw kluczowych surowców stanowi długoterminowe zabezpieczenie dla stabilnej produkcji.

Bezpieczeństwo i elastyczność dystrybucji zwiększa bliska współpraca ze spółkami z Grupy PCC, zajmującymi się logistyką, takimi jak PCC Autochem Sp. z o.o. oraz PCC Intermodal S.A.

„Nasz zakład MCAA w Brzegu Dolnym mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrolizy do produkcji chloru należącej do spółki PCC Rokita"

mówi Preussner.

„To dobry przykład efektów synergii pomiędzy podmiotami Grupy PCC. Wzrost wydajności instalacji PCC MCAA oznacza rozwój obu naszych spółek. W ostatnich latach zwiększyliśmy znacznie wydajność produkcji chloru w ramach nowoczesnej elektrolizy membranowej. Nadwyżki odbierane są głównie przez PCC MCAA. Korzystają więc oba podmioty"

dodaje.

W 2015 roku, Spółka PCC Rokita SA ukończyła proces konwersji produkcji chloru na nowoczesną i ekologiczną technologię membranową. Dzięki zmianie technologii obniżone zostało zużycie energii oraz emisja CO2 o 750 kg na tonę produkowanego roztworu sody kaustycznej. Jednocześnie uzyskano znaczny wzrost wydajności produkcji chloru. Tym samym PCC Rokita wzmocniła swoją pozycję jako jednego z wiodących producentów chloru w Europie Wschodniej. Spółka, wchodząca w skład Grupy PCC, notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od grudnia 2016 roku wchodzi w skład prestiżowego indeksu RESPECT obejmującego spółki kierujące się zasadami zrównoważonego rozwoju (obecnie w skład indeksu RESPECT wchodzi 28 spółek).

O spółce

PCC SE, z siedzibą w Duisburgu, w Niemczech, jest międzynarodową grupą działającą głównie w branży chemicznej, jak również logistycznej i energetycznej. Grupa, założona w 1993 roku i zatrudniająca około 3 400 pracowników w 18 krajach, w 2017 roku osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 683,2 miliona euro. Większość przychodów, około 86%, została wypracowana przez pięć segmentów Pionu Chemii: Poliole, Surfaktanty, Chloropochodne, Chemia Specjalistyczna i Dobra Konsumpcyjne, zlokalizowanych głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, a przede wszystkim w Polsce. Nakłady inwestycyjne Grupy w 2017 roku wyniosły 101,4 miliona euro.

Największą spółką Grupy jest PCC Rokita SA, która jest właścicielem jednego z największych zakładów chemicznych w Polsce mieszczącego się w pobliżu Wrocławia. Zakład jest, między innymi, jednym z głównych producentów chloru i liderem w produkcji polioli w Europie Wschodniej. PCC Exol SA jest największym polskim producentem surfaktantów. W branży logistyki PCC świadczy usługi transportu kontenerowego na skalę międzynarodową, a w sektorze energetycznym PCC jest operatorem kilku nowoczesnych elektrowni.

Źródło: spółka, #PCR

Ostatnie wiadomości