R22 miało 6,79 mln zł zysku netto, 16,77 mln zł zysku EBIT w roku obrotowym 2017/2018 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 wrz 2018, 08:05

R22 miało 6,79 mln zł zysku netto, 16,77 mln zł zysku EBIT w roku obrotowym 2017/2018

R22 odnotowało 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2017/2018, zakończonym 30 czerwca, wobec 4,26 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 10,65 mln zł, wobec 7,34 mln zł przed rokiem.

Zysk operacyjny wyniósł 16,77 mln zł wobec 13,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,6 mln zł w 2017/2018 wobec 74,11 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku finansowym zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, na każdym z poziomów zanotowaliśmy wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w omawianym okresie 110,6 mln zł wobec 74,1 mln zł w roku poprzednim, co przekłada się na wzrost o 49,3%. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 25,2 mln zł i zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 28,4%. Uwzględniając wyniki przejętych spółek w analizowanym okresie, przed objęciem nad nimi kontroli oraz wyłączając koszty jednorazowe,wynik EBITDA wynosi 30,9 mln zł i jest wyższy o 17,9% niż rok wcześniej. Największy wzrost zanotowaliśmy na poziomie zysku netto,gdzie uzyskaliśmy blisko 64-proc. wzrost wyniku do poziomu 10,6 mln zł" - napisał prezes Jakub Dwernicki w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 26 czerwca 2017 - 30 czerwca 2018 wyniosła 1,09 mln zł.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

(ISBnews), #R22

Ostatnie wiadomości