Dom Development publikuje wstępne wyniki sprzedaży po III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 paź 2018, 09:36

Dom Development publikuje wstępne wyniki sprzedaży po III kw. 2018 r.

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. w III kwartale 2018 roku sprzedała 946 lokali netto: 706 w Warszawie, 180 w Trójmieście i 60 we Wrocławiu. Łącznie w ciągu 9 miesięcy 2018 roku Grupa sprzedała 2 596 lokali. Największą kwartalną sprzedaż Grupa odnotowała na projektach: Marina Mokotów (103 lokale), Żoliborz Artystyczny (93) oraz Osiedle Forma (85) w Warszawie.

W minionym kwartale Grupa przekazała 587 lokali, o 6% więcej niż w III kwartale 2017 roku. Na wynik finansowy za III kwartał 2018 r. wpływają głównie przekazania na projektach: Spektrum (161 lokali) w Trójmieście oraz Osiedle Forma (77 lokali) i Premium (54) w Warszawie.

Ocena sytuacji rynkowej

„Rynek mieszkaniowy w III kwartale 2018 roku niezmiennie pozostawał pod wpływem silnego popytu wspieranego przez wysoki poziom zatrudnienia, wzrost płac i niskie stopy procentowe. Podaż była ograniczona przez dostępność gruntów, zastoje administracyjne oraz problemy branży budowlanej.

Popyt na nowe mieszkania pozostawał bardzo silny, zarówno wśród kupujących na własne potrzeby, jak i indywidualnych inwestorów. Po istotnych zwyżkach w I połowie 2018 roku, tempo wzrostu cen mieszkań w III kwartale było wyraźnie niższe. Rynek zaakceptował nowy poziom cen. Przy niskiej podaży to wielkość oferty determinuje wolumen sprzedaży.

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych była stabilna. Udział zakupów za gotówkę wzrósł do ponad 45% sprzedaży w Dom Development S.A., co wynikało przede wszystkim ze znaczącego udziału mieszkań z wyższego segmentu w ofercie Spółki – duże znaczenie miały tu projekty Marina Mokotów i Apartamenty Dolny Mokotów. Jednocześnie w ostatnich kwartałach istotnie wzrosły wolumen i wartość nowo udzielanych kredytów hipotecznych.

Po stronie podażowej, w minionym kwartale na pierwszy plan wysunęły się problemy z dostępnością gruntów. Negatywnie wyróżnia się tu rynek warszawski, na którym znacznie zmniejszyła się liczba transakcji – wygórowane ceny ofertowe i skomplikowana sytuacja prawna wielu działek utrudniają uzupełnianie banków ziemi przez deweloperów.

Trudności w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych także najbardziej dotykały warszawskich deweloperów. Na tle konkurencji, dzięki rozbudowanemu bankowi ziemi, w minionym kwartale Dom Development S.A radził sobie bardzo dobrze i dotrzymał zaplanowanych terminów realizacji projektów warszawskich.

Silna rozbudowa naszych banków ziemi w Trójmieście i Wrocławiu w 2018 roku pokryła z nawiązką trudności w Warszawie, zarówno pod kątem wolumenu, jak i marży.

Sytuacja na rynku generalnego wykonawstwa powoli się normalizuje. Koszty budowy stabilizują się na nowym, wyższym poziomie, zaś dostępność podwykonawców jest tym większa, im silniejszy finansowo i godny zaufania jest deweloper. Wyhamowanie startów nowych projektów przełożyło się na wolne moce w firmach realizujących początkowe etapy inwestycji. Analogicznie, oczekujemy, że w kolejnych okresach wzrastać będzie dostępność podwykonawców wyspecjalizowanych w dalszych etapach budowy.

Podsumowując, warunki rynkowe sprzyjają deweloperom mieszkaniowym. W opinii Zarządu, Grupa Kapitałowa Dom Development S.A., ze swoją działalnością zdywersyfikowaną pomiędzy trzy główne aglomeracje, jest w bardzo korzystnym położeniu, by wykorzystać silny popyt, który zgodnie z naszymi oczekiwaniami będzie się utrzymywał"

mówi Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development S.A.

O spółce

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce pod względem liczby sprzedawanych mieszkań i liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym. Dom Development realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu (poprzez Spółkę Dom Development Wrocław Sp. z o.o.) oraz Trójmieście i okolicach (poprzez przejętą Spółkę Euro Styl S.A.. Oferta Grupy obejmuje budynki wielorodzinne (głównie mieszkania popularne, dodatkowo apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe). Grupa posiada także w ramach swojej struktury firmę wykonawczą Dom Construction Sp. z o.o., która realizuje część inwestycji Grupy Dom Development jako generalny wykonawca. W ciągu 22 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 30 000 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu i w Trójmieście.

Dom Development S.A. powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA), której misją jest promocja sztuki w przestrzeni miejskiej i podnoszenie jakości przestrzeni publicznej. Fundacja została powołana w oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Dom Development.

Od 2006 roku Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 56,70% akcji.

Źródło: spółka, #DOM

Ostatnie wiadomości