OT Logistics: Emisja obligacji serii H na maks. 125,5 mln zł najpóźniej w XII | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 lis 2018, 16:02

OT Logistics: Emisja obligacji serii H na maks. 125,5 mln zł najpóźniej w XII

OT Logistics zamierza przeprowadzić prywatną emisję obligacji serii H o wartości do 125,5 mln zł - na potrzeby refinansowania możliwie dużej liczby obligacji serii D i F - najpóźniej na początku grudnia br., poinformował prezes Zbigniew Nowik. Ocenił też, że zgoda obligatariuszy na zmianę terminu wykupu obligacji serii D jest bardzo istotnym krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, natomiast brak podobnej zgody w przypadku obligacji serii F nie ma wpływu na bieżącą działalność oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia.

"Zgoda obligatariuszy na zmianę terminu wykupu obligacji o wartości 100 mln zł (seria D) na 2020 r. jest bardzo istotnym krokiem w procesie refinansowania zadłużenia grupy, który ma umożliwić jego całościowe i docelowe refinansowanie. Dzięki tej decyzji możemy bezpiecznie kontynuować ten proces, jednocześnie dostosowując warunki emisji obligacji serii D do uzgodnień z wierzycielami i planowanych kolejnych kroków w procesie"

napisał Nowik w komentarzu.

7 listopada odbyło się zaś zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F o wartości 25,5 mln zł. Jednym z punktów zgromadzenia była również propozycja zmiany terminu wykupu obligacji oraz innych postanowień warunków emisji tej serii.

"Obligatariusze postanowili jednak nie dokonywać zmiany terminu wykupu (zgodnie z OWE, termin wykupu to luty 2020 r.). Ustalenia tego walnego zgromadzenia, z uwagi na odległy termin wykupu obligacji, nie mają wpływu na bieżącą działalność spółki oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia"

napisał także prezes.

W ramach procesu refinansowania i uzgodnień z wierzycielami, OT Logistics zamierza przeprowadzić najpóźniej na początku grudnia br. prywatną emisję obligacji serii H o wartości do 125,5 mln zł na potrzeby refinansowania możliwie dużej liczby obligacji serii D i F. Nowe obligacje serii H będą zabezpieczone i amortyzowane, co, według spółki, będzie stanowiło zachętę do objęcia tych papierów, podkreślił Nowik

"Równolegle do procesów związanych z obligacjami i w koordynacji z tymi procesami, z bankami finansującymi grupę toczą się rozmowy dotyczące zmian warunków zadłużenia kredytowego, które mają umożliwić całościowe i docelowe refinansowanie zadłużenia kredytowego"

dodał.

"Integracja działalności przejmowanych spółek oraz synergie z tego wynikające pojawiły się nieco później niż pierwotnie zakładaliśmy. Widać jednak, że integracja wielu rodzajów działalności logistycznej i transportowej w ramach jednej grupy kapitałowej OT Logistics przynosi oczekiwane efekty zwłaszcza na tle obecnie sprzyjającej koniunkturze gospodarczej i na dynamicznie rosnącym rynku logistycznym"

podsumował.

W połowie października OT Logistics podjął uchwałę w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł. OT Logistics planował też zmienić warunki emisji obligacji serii D i F, uwzględniając w nich zapisy dotyczące planowanej emisji obligacji serii H oraz inne zmiany będące przedmiotem rozmów z obligatariuszami, w tym w szczególności zmianę terminów wykupu obligacji serii D i F (z dotychczasowego terminu odpowiednio 20 listopada 2018 r. dla serii D i 23 lutego 2020 r. dla serii F na nowy termin 20 listopada 2020 r.) oraz zmianę okoliczności uprawniających obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews), #OTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości