Zapisy na obligacje Kruka w ramach emisji publicznej potrwają od 15 do 26 XI | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2018, 11:59

Zapisy na obligacje Kruka w ramach emisji publicznej potrwają od 15 do 26 XI

Zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji Kruka potrwają od 15 do 26 listopada. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 pkt proc.), podał Kruk. 

Emisja obejmie 300 tys. 5-letnich obligacji serii AG1, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. Minimalny zapis na obligacje wynosi 5 tys. zł.

"Po prawie dwóch latach wracamy na rynek obligacji publicznych, krótko po sukcesie emisji prywatnej, w której pozyskaliśmy 35 mln zł. Zdajemy sobie sprawę z wagi ostatnich wydarzeń na tym rynku. Wiemy jednak, że inwestorzy zdecydowanie oddzielają od nich spółki z ugruntowaną historią działalności, zdyscyplinowanym modelem biznesowym i rozsądnym podejściem do finansowania. Kruk to firma zarządzana przez wartości, w których centrum znajdują się ludzie - osoby zadłużone, inwestorzy, pracownicy, partnerzy biznesowi. Od 20 lat działamy na rynku, od 11 lat emitujemy obligacje. Jesteśmy częścią rynku obligacji niemal od samego początku i mocno podkreślamy jego znaczenie dla rozwoju polskich przedsiębiorstw. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w budowie jeszcze silniejszego Kruka. To projekt na kolejne 20 lat i więcej"

powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. 

Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities.
Wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych Kruka wyniósł 1,3x na koniec września br. 

"Utrzymujemy jeden z najniższych poziomów zadłużenia w branży. Podaż wierzytelności nam sprzyja – wciąż wysoki, ale racjonalny poziom konkurencyjności w Polsce, umożliwił Krukowi istotny wzrost inwestycji. W Rumunii, po spokojnym początku roku, banki wracają z kolejnymi transakcjami. Podaż portfeli we Włoszech i Hiszpanii pozostaje silna"

dodał Krupa. 

Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 16 kwietnia 2018 roku.

Na początku października br. Kruk uplasował niezabezpieczone obligacje serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla 3-miesięczych depozytów międzybankowych powiększonej o 350 pkt bazowych. Kruk nie wykluczał wówczas, że w tym roku wyjdzie jeszcze z emisją na rynek dłużny.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews), #KRU

Ostatnie wiadomości