Altus TFI miało 10,26 mln zł zysku netto, 14,59 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lis 2018, 08:25

Altus TFI miało 10,26 mln zł zysku netto, 14,59 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Altus TFI odnotowało 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 35,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,59 mln zł wobec 24,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,85 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 90,93 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 49,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 82,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 240,4 mln zł w porównaniu z 271,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 42,61 mln zł wobec 66,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"Znaczny spadek aktywów pod zarządzanie w III kwartale 2018 r. zarówno w Altus TFI, jak i w Rockbridge TFI spowodował spadek przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie co wpłynęło na wyniki emitenta, jak również wyniki skonsolidowane grupy. Ponadto istotnym czynnikiem, który wpłynął na kształtowanie się skonsolidowanych przychodów i kosztów było dokonane w 2017 roku przejęcie BPH TFI S.A. (obecnie Rockbridge TFI S.A.)"

czytamy w raporcie.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews), #ALI

Ostatnie wiadomości