Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 sty 2019, 17:01

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

Cube.ITG sformułował propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli, podała spółka. W jednej z grup zarząd przewiduje konwersję zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje.

„W celu zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu i w związku z zawartą z doradcą restrukturyzacyjnym Mikołajem Świtalskim umową o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, podjął decyzję o ustaleniu dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu na dzień 01 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. 

Równocześnie zarząd Cube.ITG sformułował następujące propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli:

  • Grupa I - Pracownicy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: redukcja odsetek w całości, spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w 30 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu
  • Grupa II - Wierzyciele publicznoprawni: spłata całości wierzytelności bez redukcji w 20 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu
  • Grupa III- Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z wykonanych usług, dostarczonych towarów, a także z zawartych umów inwestycyjnych i wypłaconych odszkodowań oraz objętych obligacji: redukcja odsetek oraz 90% należności głównej i konwersja tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje dłużnika obejmująca objęcie akcji
  • Grupa IV - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych: odroczenie spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami o 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i jednorazowa spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności po pomniejszeniu o spłaty dokonywane przed tym dniem przez dłużników solidarnych z dłużnikiem
  • Grupa V - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów, w tym w ramach umów faktoringu i nie zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika ani podmiotów z nim powiązanych: redukcja całości zobowiązania wraz z odsetkami o 85% i odroczenie spłaty tak zrestrukturyzowanej wierzytelności o 15 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym 15% zrestrukturyzowanej wierzytelności płatne będzie do 20.04.2025 r., 35% do 20.12.2025 r., 15% do 20.04.2033 r., a 35% do 20.12.2033 r.
  • Grupa VI- Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych poręczeń: umorzenie zobowiązania w całości, wymieniono w komunikacie.

Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.

(ISBnews), #CTG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości