Spółka z grupy Arteria pozwała Bank Handlowy o zapłatę łącznie 436 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 sty 2019, 14:41

Spółka z grupy Arteria pozwała Bank Handlowy o zapłatę łącznie 436 mln zł

Rigall Management - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Arteria - złożyła pozew o zapłatę przeciwko spółce Bank Handlowy w Warszawie w sprawie zasądzenia od banku na rzecz Rigall Arteria Management łącznie ok. 436 mln zł, wynika z komunikatu Arterii.

Według komunikatu, na kwotę składa się:

- 386 139 808,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem wynagrodzenia prowizyjnego od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju (art. 791 § 1 w zw. z art. 7613 w zw. z art. 7581 k.c.);

- 50 017 463,89 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem świadczenia wyrównawczego, o którym mowa w art. 7643 k.c.

- zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

"Pozew zawiera informację, iż strony podjęły próby rozwiązania sporu w ramach postępowań z wniosków o zawezwanie do prób ugodowych jednakże bez pozytywnego rezultatu z uwagi na jasne stanowisko banku o braku możliwości ugodowego załatwienia spraw roszczeń objętych pozwem" - podano także.

W komentarzu zarząd Arteria podał, że 18 grudnia 2014 roku poinformował raportem bieżącym (12/2014) o otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia umowy agencyjnej przez klienta, na którego rzecz świadczone są usługi w segmencie sprzedaży aktywnej po pośrednictwem spółki zależnej Rigall Distribution (obecnie Rigall Arteria Management).

"Rozwiązanie umowy doszło do skutku z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, począwszy od dnia zawiadomienia zarządu Arteria tj. 18 grudnia 2014 roku. Zgodnie z zapisami wskazanej umowy, zarząd Arteria nie mógł wówczas ujawnić nazwy firmy klienta składającego wypowiedzenie. W ocenie zarządu Arteria, zdarzenie to miało wówczas charakter znaczący biorąc pod uwagę wartość umowy oraz wysokość kapitałów własnych emitenta" - czytamy w informacji.

Zgodnie z treścią pozwu z dnia 31 grudnia 2018 roku, Agent tj. Rigall Arteria Management dochodzi pozwem roszczeń o zapłatę prowizji od efektów swoich działań w postaci pozyskania dla banku bazy klientów dzięki czemu bank uzyskał możliwość intensywnej eksploatacji relacji handlowych z poszczególnymi klientami, która istniała zarówno przez cały czas trwania umowy agencyjnej (w tym zakresie należy się prowizja) jak i po jej zakończeniu (w tym zakresie należy się świadczenie wyrównawcze), stwierdzono w komunikacie.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się w usługach outsourcingowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews) , #BHW

Ostatnie wiadomości