Scope Fluidics ze wsparciem prof. Carla Wittwera, jednego z ojców technologii PCR – metody szybkiej i precyzyjnej detekcji genów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 mar 2019, 12:56

Scope Fluidics ze wsparciem prof. Carla Wittwera, jednego z ojców technologii PCR – metody szybkiej i precyzyjnej detekcji genów

Scope Fluidics - notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – gościła w ubiegłym tygodniu prof. Carla Wittwera, amerykańskiego profesora, który w latach 90-tych opracował pierwszy system do prowadzenia reakcji PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) w czasie poniżej godziny. Był to pierwszy system do oznaczania ilości materiału genetycznego. Założyciel firmy Biofire Diagnostics opracował również system do diagnostyki medycznej - FilmArray, który został przejęty w 2014 r. przez koncern Bio Merieux za 450 mln USD. Prof. Wittwer spędził w Scope Fluidics trzy dni konsultując z zespołem kwestie techniczne związane z rozwojem systemu PCR|ONE.

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) jest podstawą wszystkich analiz genetycznych. Została opracowana w latach 80-tych przez Karego Mullisa, jednak dopiero prof. Carl Wittwer sprawił, że metoda ta uzyskała możliwość praktycznego wykorzystania w szybkiej diagnostyce. Profesor stworzył pierwszy aparat, który pozwalał przeprowadzić reakcję PCR w czasie poniżej godziny. Następnie stworzył pierwszy system, który pozwalał na śledzenie postępu reakcji PCR w czasie i na tej podstawie oznaczanie również ilości materiału genetycznego w próbce. Aparat ten został później przejęty przez koncern Roche. Prof. Wittwer jest również pionierem systemów point-of-care, które oprócz samej analizy PCR, w sposób całkowicie automatyczny, przygotowują wcześniej próbkę tak, by można było oznaczyć obecność konkretnych genów bezpośrednio w próbce pobranej od pacjenta. Stworzony przez Wittwera system FilmArray oferuje wykrywanie wielu genów w czasie ok. godziny i został w 2014 r. przejęty, wraz z firmą BioFire Diagnostics, przez firmę BioMerieux za prawie pół miliarda dolarów.

- Jesteśmy świadkami rewolucji w diagnostyce medycznej. Diagnostyka point-of-care (przyłóżkowa) rośnie w tempie 10 proc. rok do roku, a diagnostyka chorób zakaźnych to największy segment diagnostyki w ogóle. Prof. Carl Wittwer jest dla tego rynku tym kim Steve Woźniak dla rynku komputerów. Prof. Wittwer od dzieciństwa zajmował się elektroniką, jest lekarzem i biochemikiem, w garażu z kolegami tworzył pierwszy wygodny i szybki system do prowadzenia reakcji PCR. Wprowadził szereg kluczowych rozwiązań technicznych w tym obszarze. Jego zainteresowanie powstającym w grupie Scope Fluidics systemem PCR|ONE, jest dla nas potwierdzeniem jego wartości dla rynku ochrony zdrowia – komentuje prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Scope Fluidics.

System PCR|ONE jako pierwszy na świecie wprowadzi na rynek panele point-of-care oferujące reakcję PCR w kilka minut, z całkowitym czasem oznaczenia do 20 genów, nawet poniżej kwadransa.

- PCR|ONE to unikalne rozwiązanie znajdujące zastosowanie w monitorowaniu zakażeń szpitalnych. To bardzo szybka technologia realizująca ekstremalna reakcję PCR, amplifikację w czasie rzeczywistym i analizę topnienia w celu wykrycia niebezpiecznych szczepów bakterii znacznie szybciej niż jakakolwiek inna dostępna technologia. Jej ogromną zaletą jest również bardzo niski koszt przeprowadzenia badania – tłumaczy prof. Carl Wittwer.

Prof. Wittwer przez trzy dni konsultował przebieg rozwoju systemu PCR|ONE i jego wprowadzenie na rynek ochrony zdrowia. Dzielił się swoją wiedzą i komentarzami, zarówno w aspektach technicznych, rynkowych jak i organizacji zespołu.

- System diagnostycznych PCR|ONE tworzony przez Scope Fluidics ogniskuje się na najważniejszych, globalnych, zagrożeniach systemu ochrony zdrowia – dwóch bardzo dobrze zidentyfikowanych patogenach powodujących zakażenia szpitalne. Jestem pod wrażeniem dynamiki Scope Fluidics i zespołu, który zamierza wprowadzić efektywny kosztowo system diagnostyki molekularnej służący ograniczeniu zakażeń szpitalnych – skomentował prof. Carl Wittwer.

Prof. Wittwer jest również pracownikiem naukowym. Do dzisiaj prowadzi badania na Uniwersytecie Utah. Jako pierwszy na świecie zademonstrował, że reakcję PCR można przeprowadzić w rekordowo krótkim czasie – nawet pojedynczych minut. Jego publikacje naukowe były jedną z ważniejszych inspiracji przy tworzeniu systemu PCR|ONE.

- To dla mnie ogromne przeżycie demonstrować Prof. Wittwerowi działanie systemu PCR|ONE i widzieć jego zainteresowanie naszymi rozwiązaniami technicznymi. Pamiętam jak kilka lat temu jego publikacje o ‘minutowym’ PCR inspirowały nas do tworzenia tych rozwiązań – mówi dr Kamil Gewartowski, kierownik projektu PCR|ONE w Curiosity Diagnostics.

Prof. Wittwer jest jednym z najważniejszych autorytetów w obszarze technologii diagnostyki molekularnej, nadal aktywnie prowadzi badania, wykłada i komentuje rozwój technologii w tym obszarze.

- Na świecie jest kilku naukowców, którzy tak dobrze znają technologię PCR. To osoba, która w tym obszarze nie pozostawia żadnych pytań bez odpowiedzi. Wsparcie prof. Wittwer’a jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i z pewnością będzie ułatwiało wprowadzanie systemu PCR|ONE na rynek – mówi prof. Piotr Garstecki, prezes zarządu Scope Fluidics.

System PCR|ONE przeprowadza w pełni automatyczną analizę materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Produkt jest bezkonkurencyjny pod kątem szybkości i kompleksowości analiz – może rozpoznać do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. To czas pozwalający na zastosowanie urządzenia w formacie point-of-care, a więc bezpośrednio na izbie przyjęć. Pozwoli to szpitalom zdecydowanie ograniczyć typowe zakażenia szpitalne i obniżyć tym samym koszty leczenia pacjentów.

System PCR|ONE ma zostać dopuszczony do komercyjnego obrotu w I połowie 2020 r. Jednocześnie w tym samym czasie ma być zakończona unijna certyfikacja urządzenia. W pozyskaniu nabywcy systemu Scope Fluidics wspiera amerykański doradca Clarifield International. Komercjalizacja projektu będzie polegała na sprzedaży całej spółki wraz z kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu i rejestracji urządzenia. Scope Fluidics – zgodnie z zapisami z statucie firmy – co najmniej połowę zysku wygenerowanego ze sprzedaży projektu wypłaci akcjonariuszom w formie dywidendy.

System PCR|ONE plasuje się na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej. Według Markets and Markets globalna wartość tego rynku w roku 2021 wyniesie 10,1 mld dol., co przy obecnej wartości 6,5 mld dol. oznacza średnioroczne tempo wzrostu na poziomie ponad 9 proc.

O Spółce:

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży swoich wynalazków w formie dywidendy.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie.
Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości