Akcjonariusze GTC zdecydują o wypłacie 0,37 zł dywidendy na akcję 14 maja | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 kwi 2019, 16:17

Akcjonariusze GTC zdecydują o wypłacie 0,37 zł dywidendy na akcję 14 maja

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 maja o wypłacie dywidendy w wysokości 0,37 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2018 roku, wynika z projektów uchwał.

"Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 178 908 688,52 zł, tj. 0,37 zł na akcję. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki na dzień 22 maja 2019 r. (dzień dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona w gotówce. Dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 11 czerwca 2019 r." - czytamy w projekcie.

Wejście w życie uchwały jest uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy spółki na dzień dywidendy, maksymalnie 21 607 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N

"Celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N jest umożliwienie akcjonariuszom spółki [...] dokonania wyboru otrzymania dywidendy, która ma zostać wypłacona przez spółkę na podstawie uchwały o dywidendzie, w formie nowych akcji serii N zamiast w formie gotówki. Powyższa opcja została przewidziana, aby umożliwić uprawnionym akcjonariuszom uczestnictwo w rozwoju spółki zamiast otrzymania dywidendy w postaci gotówkowej" - czytamy w załączonej opinii zarządu.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews), #GTC

Ostatnie wiadomości