Pekabex miał 51,21 mln zł zysku netto, 67,47 mln zł zysku EBIT w 2018 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 kwi 2019, 08:51

Pekabex miał 51,21 mln zł zysku netto, 67,47 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Pekabex odnotował 51,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 25,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 67,47 mln zł wobec 34,97 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pekabex wypracowywał w 2018 roku znakomite wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Pekabex wyniosła 51,2 mln zł i była wyższa o ponad 98% w porównaniu do 2017 r. (25,8 mln zł). Wypracowany skonsolidowany poziom zysku z działalności operacyjnej wyniósł niemal 67,5 mln i wzrósł o ok. 93%, a zysk na poziomie EBITDA osiągnął 81,9 mln zł, o 71% więcej niż w poprzednim roku" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r. wobec 623,33 mln zł rok wcześniej.

W 2018 roku GK Pekabex osiągnęła rekordowy poziom gotówki na koniec roku w wysokości 95,2 mln zł, wzrost o 4,2% produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach grupy (produkcja na poziomie 181,7 tys. m3 w porównaniu z 174,4 tys. m3 w ubiegłym roku) oraz sprzedaż 100% mieszkań I fazy projektu Osiedla Jasielska, realizowanego w technologii budownictwa modułowego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 11,66 mln zł wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pod koniec 2018 roku zaobserwowaliśmy niestety znaczące pogorszenie koniunktury, przekładające się także na 2019 rok, co w naszej opinii będzie oznaczało kontynuację turbulencji na rynku budowlanym. Uważamy jednak, że główne założenia stojące za naszą strategią nie uległy zmianie, a w szczególności obserwowany długoterminowy trend związany z coraz trudniejszą dostępnością siły roboczej, który wymusza na firmach budowlanych i inwestorach korzystanie z innowacyjnych rozwiązań z zakresu budownictwa modułowego. Wierzymy, że Pekabex posiada zasoby ludzkie oraz finansowe, które pozwolą na bezpieczne przejście przez ten okres. Dodatkowym atutem będzie
dywersyfikacja produktowa i geograficzna realizowanych przez nas projektów" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Robert Jędrzejowski.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews), #PBX

Ostatnie wiadomości