Open Finance miał 138,56 mln zł straty netto, 148,07 mln zł straty EBIT w 2018r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 kwi 2019, 08:55

Open Finance miał 138,56 mln zł straty netto, 148,07 mln zł straty EBIT w 2018r.

Open Finance odnotował 138,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 18,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 148,07 mln zł wobec 28,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 375,52 mln zł w 2018 r. wobec 351,66 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie [...] odnotowano 7-proc. wzrost przychodów rok do roku. Wzrost przychodów wynika ze: wzrostu przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych o 22%, spadku przychodów z pośrednictwa w sprzedaży produktów inwestycyjnych o 14% oraz 29% spadku przychodów z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W analizowanym okresie skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 366 152 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku wyniosły 346 365 tys. zł, co stanowi 6% wzrost kosztów operacyjnych rok do roku. Wzrost kosztów operacyjnych wynika głównie ze wzrostu kosztów prowizji doradców zewnętrznych o 10% (22 835 tys. zł). Wzrost kosztów prowizji doradców zewnętrznych jest wynikiem wzrostu przychodów o 7% oraz wyższego udziału w sprzedaży sieci partnerskiej i mobilnej o wyższych kosztach prowizyjnych w stosunku do średniej dla grupy. Powyższy wzrost został skompensowany przez spadek kosztów czynszów o 10% (2 043 tys. zł) oraz spadek kosztów marketingu o 24% (1 455 tys. zł), co jest efektem kontynuacji podjętych działań mających na celu redukcję kosztów stałych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku Grupa poniosła stratę na pozostałej działalności operacyjnej (per saldo pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne), co wynika głównie z odpisu aktualizującego wartość firmy Home Broker w kwocie 91 047 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Noble Funds TFI S.A. na poziomie 62 417 tys. zł. Udział w zysku spółek stowarzyszonych za rok 2018 wyniósł 6 900 tys. zł (17 663 tys. zł w 2017 roku). W efekcie opisanych powyżej zdarzeń, w okresie 12 miesięcy 2018 roku grupa poniosła stratę netto w wysokości 138 564 tys. zł (w 2017 roku strata netto wyniosła 18 173 tys. zł)" - czytamy dalej.

W 2019 roku grupa zamierza podjąć szereg działań, które mają na celu wzrost przychodów oraz poprawę rentowności grupy, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 131,6 mln zł wobec 34,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.

(ISBnews), #OPF

Ostatnie wiadomości