Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 cze 2019, 11:36

Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację

  • Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych
  • Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują:
    • obniżenie sumy bilansowej
    • ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe - maksymalnie 750 osób
  • Szacowane oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł.

Idea Bank od drugiego półrocza 2018 r. przechodzi istotną transformację modelu biznesowo-finansowego. Powstaje nowa instytucja, nastawiona na stworzenie stałych relacji z klientami, zgodnie z wysokimi standardami rynkowymi i regulacyjnymi. W wyniku wprowadzonych zmian Bank zaczyna stopniowo spełniać przesłanki trwałej odbudowy rentowności: koszty finansowania są redukowane, koszty ryzyka uległy obniżeniu i stabilizacji, a nowa produkcja kredytów cechuje się zadowalającą rentownością. Proces ten wymagał jednak dokonania znaczących korekt w efekcie wysokich strat na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym, jakie zostały przez Bank opublikowane 30 kwietnia 2019 r.

Po gruntownej analizie procesów biznesowych oraz możliwych ścieżek dalszego rozwoju Zarząd Idea Bank podjął decyzję o rozpoczęciu wdrażania scenariusza, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i współczynników kapitałowych. Scenariusz ten oznacza z jednej strony niezbędne ograniczenie skali prowadzonych działań, a z drugiej - dostosowania po stronie kosztów i zatrudnienia.

- Pomimo tego, że źródeł wysokich strat za 2018 r. należy dopatrywać się w okresach przeszłych i w przyjętym wtedy niestabilnym modelu finansowo-biznesowym, ich rozmiar wymaga podjęcia dzisiaj działań nadzwyczajnych. Są one konieczne dla uzdrowienia banku – mówi Prezes Zarządu Idea Bank, Jerzy Pruski.

Zgodnie z zapowiedziami, działalność biznesowa będzie docelowo skupiała się na budowaniu oferty dla klientów z sektora MSP oraz detalicznych. Liczba placówek Banku zostanie dostosowana do nowego modelu. Równocześnie będą kontynuowane wdrożenia technologiczne wspierające transformację modelu biznesowego.

Przebudowa struktury i zadań Idea Bank oznacza konieczność stopniowego przeprowadzenia istotnych zmian w skali zatrudnienia. Łącznie, w perspektywie najbliższych 6 miesięcy, zwolnienia obejmą maksymalnie 750 pracowników wszystkich szczebli, co będzie stanowiło około 50% wszystkich zatrudnionych. Zapowiedzią tych działań było wcześniejsze zmniejszenie liczby Członków Zarządu. Szacuje się, że oszczędności z tytułu redukcji zatrudnienia wyniosą około 50 mln zł w skali roku.

– W istniejących uwarunkowaniach, niezbędne jest znaczne i szybkie ograniczenie sumy bilansowej, co pozwoli na poprawę wskaźników kapitałowych w krótkim okresie. Niestety, odbudowa rentowności wymaga także głębokiej redukcji kosztów działania, w tym kosztów osobowych – mówi Prezes Idea Bank. - Nikt z obecnie pracujących w Idea Banku nie jest winien jego obecnej sytuacji. Jednak bagaż przeszłości okazał się zbyt duży, by proces uzdrawiania mógł przebiec bez znacznych redukcji kosztowych, w tym zwolnień grupowych. Po prostu nie ma alternatywy dla ścieżki, na którą dzisiaj wchodzimy – podkreśla Prezes Idea Bank.

Proces zwolnień grupowych zostanie przeprowadzony do końca roku 2019, zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem należnych odpraw. Pracownicy, którzy zostaną objęci tym procesem, otrzymają wsparcie ze strony Banku. W tym celu zostanie uruchomiony program outplacement obejmujący między innymi doradztwo zawodowe, warsztaty oraz pomoc w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Źródło: Spółka, #IDA

Ostatnie wiadomości