Mercator Medical powraca do dobrej rentowności | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 lip 2019, 14:54

Mercator Medical powraca do dobrej rentowności

Mercator Medical, producent i dostawca rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, opublikował wstępne, szacunkowe dane finansowe za drugi kwartał 2019 roku. Wynika z nich, że Grupa Mercator Medical nie tylko utrzymała wysoką dynamikę przychodów, ale zdecydowanie poprawiła marże wobec poprzedniego kwartału. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła szacunkowo w ujęciu rok do roku o 55%, do 136,5 mln zł (+13% wobec I kw. 2019). Szacunkowy wynik EBITDA drugiego kwartału miał wartość 6,8 mln PLN, co oznacza spadek o 14% w ujęciu rok do roku, ale jednocześnie jest to wartość aż 3,7 razy wyższa w ujęciu kwartał do kwartału. Na poziomie wyniku netto (1,2 mln zł) wzrost wobec II kw. 2018 roku przekracza 300%, a wobec I kw. 2019 roku widać poprawę o 4,1 mln zł (w poprzednim kwartale strata netto 2,9 mln zł).


- Zgodnie z zapowiedziami realizujemy procesy optymalizacji operacyjnej i kosztowej, dostosowujemy również politykę handlową do zmieniającego się otoczenia. W rezultacie w II kwartale uzyskaliśmy zdecydowanie lepsze wyniki niż w I kwartale, w którym mieliśmy do czynienia z kumulacją negatywnych czynników o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.


- Wstępne, szacunkowe wyniki za II kwartał br. odzwierciedlają nasz potencjał do szybkiej reakcji na zmiany rynkowych cen rękawic i struktury popytowej, zmiany kosztu lateksu naturalnego i syntetycznego czy reakcji na zmiany na rynku walutowym. Naszym celem jest dalszy wzrost generowanych marż przy kontynuacji zwiększania skali działalności – dodaje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.


Zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych Mercator Medical zamierza opublikować raport za pierwsze półrocze 2019 roku 16 września br.


Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych, ochronnych i gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.
Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (inwestycja warta 117 mln zł; ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na około 5 mld rękawic rocznie. Mercator Medical posiada Centrum Logistyczne w Brześciu Kujawskim, a firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w blisko 70 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.
Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #MRC

Zobacz także: Mercator Medical SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości