GPW: Komunikat - rewizja kwartalna portfeli indeksów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2019, 09:34

GPW: Komunikat - rewizja kwartalna portfeli indeksów

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2019 r. (Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwał Zarządu Giełdy

nr 42/2007, 472/2012 oraz 651/2009 z późn. zm., po sesji w dniu 20 września 2019 r. zostanie przeprowadzona rewizja kwartalna portfeli indeksów WIG, WIG-Poland, WIG-Ukraine, WIG-CEE, WIGtech i indeksów makrosektorowych WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN, WIG.GAMES, WIG.MS-PET oraz korekta kwartalna indeksów WIGdiv i RESPECT Index.

W skład indeksów WIG i WIG-Poland po rewizji wejdą spółki z Głównego Rynku GPW, które spełniają kryteria tych indeksów, przy czym indeks WIG-Poland będzie obejmował tylko spółki krajowe. W obu indeksach udział spółki PKOBP zostanie ograniczony do 10%. Wraz z rewizją portfela indeksu WIG zostaną przeprowadzone zmiany w subindeksach sektorowych tego indeksu.

Lista uczestników indeksu WIG-Ukraine zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki COALENERG,

a udział KERNEL zostanie ograniczony do 40 proc.

Lista uczestników indeksu WIG-CEE zostanie uzupełniana o pakiety akcji spółek COALENERG

i SOPHARMA, a udział CEZ, KRKA oraz MOL zostanie ograniczony do 25 proc.

W indeksie WIGdiv udziały spółek LPP, PEKAO, PGNIG, PKNORLEN oraz PZU zostaną ograniczone

do 10 proc., natomiast skład indeksu pozostanie bez zmian.

W RESPECT Index udziały spółek PEKAO, PKNORLEN oraz PZU zostaną ograniczone

do 10 proc., natomiast skład indeksu pozostanie bez zmian.

W portfelach indeksów makrosektorowych udział KGHM w indeksie WIG.MS-BAS, udział CDPROJEKT w indeksie WIG.GAMES oraz udział PKNORLEN w indeksie WIG.MS-PET zostaną ograniczone

do 40 proc., natomiast składy indeksów pozostaną bez zmian.

Lista uczestników indeksu WIGtech zostanie uzupełniana o pakiet akcji spółki ULTGAMES, a udziały ASSECOPOL, CDPROJEKT, CYFRPLSAT, ORANGEPL oraz PLAY zostaną ograniczone do 10 proc.

W załączeniu listy uczestników indeksów WIG, WIG-Poland, WIG-Ukraine, WIG-CEE, WIGtech, WIGdiv, RESPECT Index, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN, WIG.GAMES, WIG.MS-PET po zmianach okresowych.

kom mra

Ostatnie wiadomości