GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji nr 9 spółki COGNOR HOLDING | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 gru 2019, 19:02

GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji nr 9 spółki COGNOR HOLDING

Uchwała Nr 1242/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9 spółki COGNOR HOLDING S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 534.161 (pięćset trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9 spółki COGNOR HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 11 grudnia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki COGNOR HOLDING S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 grudnia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCNTSL00014".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Cognor Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości