GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sty 2020, 14:36

GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 26/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. w ramach 1 (jednej) serii certyfikatów, o której mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów tej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 26/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 14 stycznia 2020 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów
SeriaWolumen emisji
1.XS2024894433BNPPBSK1222
CE3025WX7.078

kom amp/

Ostatnie wiadomości