GPW: zawieszenie obrotu obligacjami wyemitowanymi przez PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 sty 2020, 18:06

GPW: zawieszenie obrotu obligacjami wyemitowanymi przez PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Uchwała Nr 39/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela wyemitowanymi przez PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w Sanoku

§ 1

W związku z wystąpieniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

z wnioskiem, o którym mowa w art. 148 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Zarząd Giełdy działając

na podstawie art. 78 ust. 11 pkt 2 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, postanawia zawiesić obrót w alternatywnym systemie obrotu następującymi obligacjami

na okaziciela wyemitowanymi przez PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY

z siedzibą w Sanoku:

1) oznaczonymi kodem "PLPBS0000057",

2) oznaczonymi kodem "PLPBS0000065",

3) oznaczonymi kodem "PLPBS0000032",

4) oznaczonymi kodem "PLPBS0000016",

5) oznaczonymi kodem "PLPBS0000024",

6) oznaczonymi kodem "PLPBS0000040"

- na okres jednego miesiąca począwszy od dnia 17 stycznia 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje wyemitowane przez PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w Sanoku, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 16 stycznia 2020 r. (włącznie), tracą ważność;

2) zlecenia maklerskie na obligacje wyemitowane przez PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY z siedzibą w Sanoku, o których mowa w § 1, począwszy od dnia 17 stycznia 2020 r. nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości