Skrót wiadomości - wtorek, 21 stycznia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 sty 2020, 06:01

Skrót wiadomości - wtorek, 21 stycznia

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2019 r. spadła o 3,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 23,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku wyniosło 5.604,25 zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,6 proc.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w grudniu wzrosła o 43 proc. rdr, a mdm spadła o 16 proc. - podał GUS.

W okresie styczeń-grudzień deweloperzy przekazali do użytkowania 130,9 tys. mieszkań, o 16,6 proc. więcej rdr - podał GUS.

Na koniec grudnia 2019 r. w budowie było 825,8 tys. mieszkań, o 3,8 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.

Wartość robót inwestycyjnych w budownictwie w 2019 roku wzrosła o 3 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w I poprawiło się mocniej niż prognozowano - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 26,7 pkt. wobec 10,7 pkt. miesiąc wcześniej.

Podwyżka ratingu Polski jest możliwa głównie w przypadku poprawy wskaźników zadłużenia zagranicznego Polski w relacji do państw z koszyka ratingowego – powiedział na konferencji główny analityk agencji ratingowej Fitch na Polskę Arvind Ramakrishnan. Dodał, że niektóre założenia budżetu państwa na 2020 r. są nieco optymistyczne.

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie IX-XI wyniosła 3,8 proc., wobec 3,8 proc. w VIII-X - podało w komunikacie biuro statystyczne.

Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

BUDŻET, DŁUG

Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w III kwartale 2019 roku wyniósł 0,4 proc. PKB - podał Eurostat.

Dług sektora finansów publicznych w Polsce w III kwartale 2019 roku wyniósł 47,4 proc. PKB - podał Eurostat.

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec grudnia 2019 roku 8.436 mln euro wobec 8.403 mln euro na koniec listopada 2019 r. - wynika z danych NBP.

Wypłacanie 13. emerytury z Funduszu Solidarnościowego będzie zgodne z regułą wydatkową – powiedział PAP Biznes główny analityk agencji ratingowej Fitch na Polskę Arvind Ramakrishnan. Dodał, że wyzwaniem dla polityki fiskalnej w Polsce są m.in. coraz bardziej sztywne wydatki budżetowe.

Komisja rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego zdecydowała we wtorek o zamrożeniu do końca lutego wszystkich negocjacji dotyczących funduszy spójności w ramach przyszłego unijnego budżetu. Opowiedziała się też przeciw propozycjom cięć tych funduszy.

GIEŁDA

Na zamknięciu wtorkowej sesji na warszawskim parkiecie większość głównych indeksów poszła w dół – wyjątkiem był sWIG80, który zwyżkował dziewiątą sesję z rzędu. W gronie blue chipów najsilniej zniżkowały PGNiG, KGHM i JSW.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,9 proc. do 2.158,04 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 58.616,01 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,1 proc. do 4.040,51 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł 0,7 proc. do 12.752,58 pkt.

SPÓŁKI

Instytucje państwowe, a w szczególności KNF, nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBacku; ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne - ocenia raport Najwyższej Izby Kontroli.

Zarząd GPW wprowadził papiery GetBack do obrotu zgodnie z przepisami, ale brak było faktycznego nadzoru nad przygotowaniem opinii w tej sprawie. Zarząd Giełdy wzmocnił też wizerunek GetBacku, przyznając mu w lutym 2018 r. nagrodę - oceniono w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

W ocenie zarządu GPW wszystkie istotne elementy procedury dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych emitowanych przez GetBack zostały wykonane w sposób prawidłowy. Nagroda przyznana windykacyjnej spółce opierała się na mierzalnych kryteriach, wyliczonych na podstawie danych firmy za 2017 rok - podała GPW w komunikacie prasowym.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uznał w niektórych obszarach wnioski Najwyższej Izby Kontroli za dyskusyjne lub wątpliwe. Niezależnie od zgłoszonych zastrzeżeń urząd wdraża zalecenia pokontrolne - podał UKNF we wtorkowym komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2019 roku wyniósł 309,3 mln zł wobec 53,8 mln zł przed rokiem, a przychody wzrosły o 22,8 proc. rok do roku do 2,158 mld zł - podała spółka we wstępnych danych. Konsensus PAP Biznes zakładał, że spółka wypracowała w 2019 roku 272,5 mln zł zysku netto oraz 2,146 mld zł przychodów.

PKN Orlen, na mocy podpisanego aneksu z Saudi Aramco, zwiększy wolumen dostaw ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej z 300 do 400 tys. ton miesięcznie - podał koncern w komunikacie prasowym.

Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił układ PBG z wierzycielami zawarty w 2015 roku - podała spółka w komunikacie.

Kernel Holding sprzedał 346,5 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2019/2020, co oznacza spadek o 9 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Kernela zdecydował, że dywidenda spółki za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 roku zostanie wypłacona 30 kwietnia. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 23 kwietnia - podała spółka w komunikacie.

Hanapeta Holdings, akcjonariusz Polnordu, złożył pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu w sprawie ustalenia zasad oferowania akcji serii T i ustalenia nieważności zasad subskrypcji akcji serii T spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia - podał Polnord w komunikacie.

Grupa MOL ocenia, że fuzja PKN Orlen z Lotosem może zwiększyć konkurencję - poinformował Ferenc Horvath, wiceprezes MOL odpowiedzialny za segment downstream. Nie chciał komentować, czy koncern rozmawia z Orlenem w sprawie ewentualnego przejęcia części stacji w Polsce.

Jednym z głównych celów strategicznych grupy MOL jest dekarbonizacja. W tym roku spółka chce przedstawić strategię rozwoju w tym obszarze - poinformował Ferenc Horvath, wiceprezes MOL odpowiedzialny za segment downstream.

Rada Nadzorcza PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych powołała Tomasza Orlika na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych - podało Towarzystwo w komunikacie prasowym. Orlik odpowiada w PFR TFI za procesy operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy.

Aviva OFE Aviva Santander zwiększył zaangażowanie w Apator i ma obecnie 5,64 proc. głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki - poinformował Apator w komunikacie.

Walne zgromadzenie IMS zdecydowało we wtorek o upoważnieniu zarządu do nabycia nie więcej niż 890 tys. akcji własnych za cenę w przedziale 3-6 zł - wynika z uchwał NWZ spółki.

W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku cztery górnicze spółki: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Lubelski Węgiel Bogdanka i Węglokoks Kraj odnotowały łącznie zysk w wysokości 1,08 mld zł - poinformował we wtorek wiceminister aktywów państwowych, Adam Gawęda.

mBank jest bardzo interesującym bankiem, jednym z najbardziej innowacyjnych w Polsce i Europie – powiedział PAP we wtorek w Davos prezes Pekao Marek Lusztyn.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko zastępcy prezesa ds. rozwoju X kadencji - podała JSW w komunikacie prasowym. RN powierzyła też Arturowi Dyczko stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Apator obniżył szacunki skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok do 56 mln zł z 67 mln zł przewidywanych w listopadzie. Przychody ze sprzedaży mają wynieść 877 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Apator Powogaz zawarł z deweloperem list intencyjny dotyczący zbycia należącej do spółki nieruchomości w centrum Poznania za 61 mln zł. Transakcja może zostać sfinalizowana do końca I kw. 2020 roku - podał Apator w komunikacie.

Akcjonariusze Murapolu zawarli z AEREF V PL Investment warunkową przedwstępną umowę sprzedaży 98,04 proc. akcji spółki Murapol - poinformował w komunikacie Awbud, którego większościowym akcjonariuszem jest Murapol.

WALUTY

Kurs EUR/PLN w krótkim terminie może pójść w kierunku 4,23, lecz w nieco dłuższej perspektywie ustanowi lokalne dno bliżej 4,24 - oceniają analitycy. Ich zdaniem, na rynku długu skarbowego rentowności będą rosnąć na całej długości krzywej, która nieco się wypłaszczy – w segmencie długu 2-letnie dochodowości podążą w kierunku 1,70 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2459 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1115 USD i 122,31 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie mocno spada w reakcji na obawy o chiński wzrost gospodarczy. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany po 6.162,50 USD za tonę, po zniżce o 1,5 proc. - podają maklerzy. Na Comex w N.Jorku miedź tanieje o 1,4 proc. do 2,8045 USD za funt. Na giełdzie metali w Szanghaju miedź traci 1,4 proc. do 48.410 juanów za tonę.

Ceny ropy w USA spadają - na rynkach panuje przekonanie, że globalne zapasy surowca są wystarczające, aby zminimalizować skutki spadku dostaw ropy z Libii. Zakupom ropy nie sprzyjają niższe prognozy wzrostu PKB dla globalnej gospodarki w 2020 r. przedstawione przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i obawy o koronawirus, rozprzestrzeniający się w Chinach - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Przed grupą LPP kolejny solidny rok z dwucyfrowymi wzrostami wyników. Dla grupy CCC wyzwaniem będzie wysoki poziom zadłużenia, choć nie powinno dojść do przekroczenia kowenantów. Cała branża odzieżowo-obuwnicza będzie musiała w 2020 r. zmierzyć się ze wzrostem kosztów pracy - oceniają analitycy.

OFE na koniec 2019 r. alokowały 62 proc. swoich portfeli krajowych akcji w spółki z WIG20, podczas gdy udział blue chipów w WIG wynosi 71,56 proc. - wynika z wyliczeń PAP Biznes. W spółki z mWIG40 fundusze zainwestowały 26,82 proc. swojej ekspozycji na akcje notowane na GPW, a udział średnich firm w WIG wynosi 20 proc.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Po rozmowach z japońskimi przedsiębiorcami spodziewam się, że przyciągniemy do Polski inwestycje w wys. 5-7 mld zł. To dodatkowe tysiące miejsc pracy - mówił premier Mateusz Morawiecki w Tokio. Wśród obszarów współpracy wymienił nowe technologie i energetykę.

OFE na koniec 2019 r. alokowały 62 proc. swoich portfeli krajowych akcji w spółki z WIG20, podczas gdy udział blue chipów w WIG wynosi 71,56 proc. - wynika z wyliczeń PAP Biznes. W spółki z mWIG40 fundusze zainwestowały 26,82 proc. swojej ekspozycji na akcje notowane na GPW, a udział średnich firm w WIG wynosi 20 proc.

W 2019 roku wartość aktywów funduszy rynku kapitałowego zwiększyła się o 7,5 mld zł (+4,5 proc.). Pod koniec ubiegłego roku ruszyły również wpłaty do PPK, co zasiliło rynek kapitałem o wartości ponad 60 mln zł – wynika z raportu kwartalnego IZFiA, datowanego na 21 stycznia.

Nie jest obecnie opracowywany plan alternatywny dla Ostrołęki C, zakładający zmianę paliwa na gaz - poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

659 mln 808 tys. zł mają wynieść w 2020 wydatki GUS, ponad 31,5 mln zł - Rzecznika Finansowego, a Urząd Komisji Nadzoru Finansowego planuje koszy działalności na poziomie 390 mln zł - mówili we wtorek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych przedstawiciele tych instytucji.

Organy nadzoru budowalnego nie prowadziły prawidłowo i skutecznie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych - powiedział we wtorek wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba, przedstawiając posłom sejmowej komisji raport pokontrolny.

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego poparła we wtorkowych głosowaniach propozycje nowych przepisów reformujących zasady funkcjonowania przewoźników drogowych w UE. To budzące kontrowersje regulacje, którym sprzeciwia się część krajów, w tym Polska.

Białoruś wznowiła eksport produktów naftowych – poinformował we wtorek szef koncernu Biełnaftachim Andrej Rybakou. Zapowiedział również, że wkrótce oczekiwane są dostawy ropy z innych źródeł niż Rosja.

W 2020 r. Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny. Koszt tego przedsięwzięcia ma przekroczyć 100 mln zł, a ogłoszenie decyzji inwestora odbyło się we wtorek podczas polsko-japońskiej sesji inwestycyjnej w Tokio - poinformował PAIH.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała we wtorek pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zwróciła się do TK o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu spraw dot. statusu sędziów SN, w tym przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN - podał rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i zarazem członek KRS Maciej Nawacki o godz. 6.30 wysłał do sądu odręcznie napisane zarządzenie, że anuluje zgodę na wyjazd do Warszawy Pawła Juszczyszyna. Prezes kilka godzin później poinformował, że przerywa urlop - poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wpłynęło we wtorek zawiadomienie osoby prywatnej o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. To drugie tego rodzaju zawiadomienie, podobną sprawę od miesiąca bada też Prokuratura Krajowa.

We wtorek przed południem sędzia Paweł Juszczyszyn opuścił Kancelarię Sejmu; nie poinformował, czy przedstawiono mu listy poparcia kandydatów do KRS. Szefowa Kancelarii Sejmu przekazała z kolei, że prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie cofnął Juszczyszynowi delegację do Warszawy.

Wycofanie przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego delegacji do Warszawy dla sędziego Pawła Juszczyszyna uniemożliwiło oględziny list poparcia dla kandydatki do KRS, pod którą podpisali się obywatele - poinformował we wtorek dyrektor Centrum Informacyjne Sejmu, Andrzej Grzegrzółka.

Kancelaria Sejmu po raz kolejny złamała prawo nie pokazując list poparcia do KRS sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi; cofnięcie mu delegacji do Warszawy jest tylko pretekstem, widać, że ludzie PiS-u zrobią wszystko, by nie pokazać, co znajduje się na tych listach - uważają posłowie KO.

Sędzia Paweł Juszczyszyn poinformował Kancelarię Sejmu, że cofnięcie mu delegacji służbowej w żaden sposób nie może wpływać na ważność i legalność czynności procesowej Sądu. Z wizyty w Kancelarii Sejmu sporządzono notatkę służbową - poinformował PAP rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Izba Dyscyplinarna SN zwróciła się do Krajowej Rady Sądownictwa o przekazanie informacji w sprawie trybu powołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów; rzeczywiście powstała niejasność, czy obecny rzecznik dyscyplinarny jest prawidłowo powołany - poinformował we wtorek rzecznik prasowy tej Izby Piotr Falkowski.

To była rozmowa ludzi, którzy dzielą podobne wartości: poszanowanie demokracji, poszanowanie praw człowieka, praworządność - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu w Krakowie z przewodniczącą Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi.

Koalicja Obywatelska zamierza złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie nadzoru nad spółką GetBack - zapowiedziały na wtorkowej konferencji prasowej posłanki KO Izabela Leszczyna i Paulina Hennig-Kloska. Ma to związek z raportem NIK w sprawie GetBack.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i b. szef MSZ Radosław Sikorski przekonywali we wtorek, że polska polityka zagraniczna jest nieskuteczna i musi się zmienić. Sikorski ocenił m.in., że Polska prowadzi "publicystykę zagraniczną", w której "wygraża Rosji przez dziurkę od klucza".

B. marszałkowie Sejmu: Małgorzata Kidawa-Błońska i Radosław Sikorski zaapelowali we wtorek do obecnej marszałek Elżbiety Witek, by ujawniła listy poparcia dla kandydatów do KRS. Oboje spodziewają się też, że temat praworządności pojawi się w rozmowie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z Nancy Pelosi.

Podczas grudniowej rozmowy z ambasadorem Rosji Siergiejem Andriejewem marszałek Senatu Tomasz Grodzki proponował m.in. odnowienie kontaktów na szczeblu wicemarszałków izb obu krajów oraz zaproponował, by kontakty te prowadził wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz - wynika z notatki po spotkaniu, do której dotarła PAP.

Mamy dobrze przygotowane służby graniczne oraz sanitarne, które będą właściwie reagować na wszelkie niepokojące sygnały w kontekście nowego koronawirusa, który pojawił się w Chinach - poinformował dziennikarzy we wtorek Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

PSL złoży projekt ustawy, na mocy której subwencja oświatowa z budżetu państwa będzie w całości pokrywała koszty wynagrodzeń nauczycieli – zapowiedział we wtorek szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił chodzi o odciążenie samorządów.

W 2030 r. połowa wytwarzanej w Polsce energii powinna pochodzić z odnawialnych źródeł – uważa lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Całkowitą rezygnację z wydobycia węgla do 2035 r. poseł uważa za nierealistyczną.

Jako prezydent nie podpiszę żadnej ustawy podnoszącej podatki Polakom - zadeklarował we wtorek kandydat Konfederacji na prezydenta, wiceprezes Ruchu Narodowego i poseł Krzysztof Bosak. Według niego, ostatnie rządy miały trwałą tendencję do podnoszenia większości obciążeń podatkowych.

Farmaceuci będą mogli m.in. prowadzić konsultacje farmaceutyczne i przeglądy lekowe, opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej i wykonywać proste badania diagnostyczne – zakłada projekt przyjęty we wtorek przez rząd.

Najnowsze badania wskazują na niską wilgotność gleby i bardzo intensywną suszę atmosferyczną i rolniczą - wskazują Wody Polskie. Jak podkreślono, jeżeli nie zacznie padać, wiosną będzie tak samo.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i chińskie władze sanitarne potwierdzają, że wywołująca zapalenie płuc nowa odmiana koronawirusa podobna do SARS może się rozprzestrzeniać między ludźmi. W Wuhan, gdzie wybuchła epidemia, doszło do czwartego zgonu z powodu tego zakażenia.

Kolejki klientów ustawiały się we wtorek od rana przed siedzibami oddziałów sanockiego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) m.in. w centrali w Sanoku oraz Krośnie i Rzeszowie. We wtorek bank, który jest w trakcie przymusowej restrukturyzacji, wznowił działalność.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek w Warszawie byłego prezesa jednej ze stołecznych firm budowlanych - poinformowało CBA. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur, prania pieniędzy i płatnej protekcji.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Powołanie Rady Biznesu, w skład której będą wchodzić prezesi największych firm naszego regionu Europy, zapowiedział we wtorek w Davos wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zaznaczył, że Polska bierze na siebie odpowiedzialność za rozwój gospodarczy całego regionu.

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders zapowiedział, że w połowie tego roku może być gotowy raport dotyczący praworządności we wszystkich krajach UE. Przygotowania do opracowania dokumentu, który ma zdefiniować standardy rządów prawa, już ruszyły.

Francja ponownie wyraziła we wtorek zaniepokojenie polską reformą sądownictwa na dwa tygodnie przed wizytą prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce - poinformowała agencja AFP.

Francuski minister finansów Bruno Le Maire zapowiedział w Brukseli, że w środę będzie rozmawiał z amerykańskim sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem, by spróbować osiągnąć ostateczne porozumienie ws. podatku cyfrowego. We wtorek o temacie tym rozmawia UE.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że przeprowadził we wtorek „bardzo dobre” rozmowy z Unią Europejską, ale jeśli nie dojdzie do porozumienia, Waszyngton poważnie rozważy wprowadzenie ceł na produkowane w Europie samochody.

Białoruś chce zmniejszyć ilość kupowanej w Rosji ropy do 30-40 proc. zapotrzebowania – oświadczył prezydent Alaksandr Łukaszenka we wtorek. Powiedział również, że Rosja nie zgadza się na zakup przez Mińsk ropy w Kazachstanie.

Prawda o II wojnie światowej stanowi integralną częścią dziedzictwa zjednoczonej Europy, która musi stanowczo przeciwstawić się zakłamywaniu historii XX wieku, jakiego dokonuje rosyjska propaganda - napisał premier Mateusz Morawiecki na portalu Politico.

"Próbą napisania na nowo historii II wojny" nazwała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa na swoim Facebooku artykuł premiera RP Mateusza Morawieckiego opublikowany na portalu Politico. Zacharowa oznajmiła, że artykuł oparty jest na "fałszywych tezach".

W Rosji ogłoszono we wtorek skład nowego rządu. W gabinecie premiera Michaiła Miszustina stanowiska zachowali ministrowie obrony i spraw zagranicznych: Siergiej Szojgu i Siergiej Ławrow. Nowych szefów mają m.in. resorty: gospodarki, zdrowia, kultury i sportu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że pracy nad poprawkami do konstytucji będzie towarzyszyć "masowa dyskusja". Zapewnił, że nie są mu znane propozycje poprawek, które miałyby dopuszczać akcesję regionów Ukrainy i Białorusi.

Francuscy pracownicy protestujący przeciwko reformie emerytalnej prezydenta Emmanuela Macrona odcięli we wtorek na 90 minut prąd na największym na świecie targu świeżej żywności Rungis pod Paryżem - poinformowała sekcja energetyczna związków zawodowych CGT.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował w poniedziałek, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o planowanym przez Paryż podatku od wielkich firm internetowych. Dodał, że oba kraje powinny współpracować, aby uniknąć wzrostu taryf.

Prawnicy prezydenta USA Donalda Trumpa oświadczyli w poniedziałek, że nie zrobił on „absolutnie nic złego”, a proces ws. impeachmentu ma słabe podstawy. Proces potępili jako zmanipulowany, a postawione Trumpowi zarzuty jako niewystarczające do usunięcia go z urzędu.

Irański parlamentarzysta wyznaczył 3 mln USD nagrody za zabicie prezydenta USA i oświadczył, że Iran mógłby uniknąć zagrożeń, gdyby dysponował bronią jądrową - podała we wtorek agencja ISNA. "To po prostu absurdalne" - skomentował amerykański dyplomata.

Iran potwierdził we wtorek, że Gwardia Rewolucyjna wystrzeliła 8 stycznia dwie rakiety w kierunku samolotu ukraińskich linii lotniczych. Samolot rozbił się pod Teheranem; zginęło 176 osób, wszystkie znajdujące się na pokładzie - głównie Irańczycy i Kanadyjczycy.

Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego ustosunkowała się krytycznie wobec propozycji Komisji ws. dopuszczania obecności ołowiu w pochodzących z recyklingu produktach PCV. Jeśli takie stanowisko podtrzyma cały PE propozycja KE w tej sprawie trafi do kosza.

Kilka tysięcy funkcjonariuszy policji i służb bezpieczeństwa wzięło udział we wtorek w Portugalii w protestach przeciw polityce rządu Antonia Costy wobec pracowników tych formacji. Domagano się m.in. poprawy warunków pracy oraz zwiększenia liczby etatów.

Sześć osób, w tym dwóch policjantów i czterech cywili, zginęło w poniedziałek podczas antyrządowych manifestacji w Iraku - poinformowały miejscowe służby policyjne i medyczne. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Irakijczycy protestują przeciwko biedzie i korupcji władz kraju.

34 proc. Żydów we Francji czuje się zagrożonych z powodu wyznawanej religii - wynika z badania instytutu Ifop dla think tanku Fondpol oraz Komitetu Żydów Amerykańskich (American Jewish Committe).

Chińskie służby medyczne poinformowały we wtorek o śmierci czwartej osoby, zarażonej nowym typem koronawirusa, wywołującego zapalenie płuc. Śmiertelny przypadek miał miejsce w mieście Wuhan, gdzie tuż przed Nowym Rokiem doszło do wybuchu epidemii choroby.

Korea Północna oświadczyła we wtorek, że nie obowiązuje jej już moratorium na próby jądrowe i testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych, ponieważ USA zignorowały ostateczny termin rozmów na ten temat, wyznaczony przez Pjongjang pod koniec 2019 r. (PAP Biznes)

ana/ asa/ osz/

Ostatnie wiadomości