Informacja o ziszczeniu się warunku prawnego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ORBIS SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lut 2020, 14:20

Informacja o ziszczeniu się warunku prawnego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ORBIS SA

Informacja o ziszczeniu się warunku prawnego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ORBIS SA - komunikat

W związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Orbis S.A. ("Wezwanie"), ogłoszonym w dniu 17 grudnia lutego 2019 r. przez AccorInvest S.A. („Wzywający” będący również podmiotem nabywającym akcje) na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm.) zgodnie z § 4 ust. 3 oraz 4 w zw. z § 4 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. powziął informację o wyrażeniu przez Komisję Europejską zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Orbis S.A.

Powyższe oznacza, iż tym samym ziścił się warunek prawny, o którym mowa w punkcie 29 Wezwania.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO/PODMIOTU NABYWAJĄCEGO:

Katarzyna Aleksandrowicz – Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

Małgorzata Jachymek – Pełnomocnik

Anna Kucharska – Pełnomocnik

kom amp/

Zobacz także: Orbis SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości