Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 kwi 2020, 09:25

Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – realizuje prace zgodnie z planem i poinformowała o osiągnięciu kolejnego, piątego kamienia milowego w projekcie BacterOMIC. Efektem ukończonych działań jest gotowość Spółki do przeprowadzenia wewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów.

Zespół Bacteromic, w ramach realizowanego kamienia, zakończył pierwszy etap industrializacji systemu. Spółka wytworzyła zestawy urządzeń oraz kartridży w wersji produkcyjnej. Konstrukcja analizatora i urządzenia do napełniania kartridży próbkami zostały zoptymalizowane pod kątem procesu produkcji oraz kosztu wytworzenia. Przeprojektowano również kartridże pod kątem ergonomii, w wyniku tych działań znacząco uproszczono protokół manualnych czynności wykonywanych przez osoby prowadzące badania diagnostyczne z wykorzystaniem systemu BacterOMIC. Dzięki zakończonym właśnie pracom, Spółka posiada wszystkie elementy systemu BacterOMIC do przeprowadzenia testów prewalidacyjnych.

Dodatkowo w ramach prowadzonych prac nad projektem BacterOMIC opracowano metody analityczne w technologii uczenia maszynowego opartego na sztucznych sieciach neuronowych, które mogą zostać wykorzystane do efektywnej i wczesnej klasyfikacji sygnałów rejestrowanych z komór inkubacyjnych kartridża systemu.

- Rozwój systemu BacterOMIC przebiega bardzo sprawnie. Zespół projektowy systematycznie optymalizuje i dostosowuje produkt do końcowych parametrów produkcji. Wszystkie prace, które prowadzone były na przełomie ostatnich miesięcy miały na celu przygotowanie ulepszonej wersji systemu, która już niedługo będzie wykorzystana do badan przedrejestracyjnych. Zanim jednak do tego dojdzie, chcemy wewnętrznie przetestować zoptymalizowany system a następnie potwierdzić jego gotowość oraz zakładaną funkcjonalność w badaniach klinicznych – tłumaczy prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics.

W efekcie prowadzonych działań, firma Bacteromic wytworzyła metodę masowej produkcji elementów składowych kartridża, dostosowała własną infrastrukturę do napełniania zoptymalizowanych kartridży antybiotykami, oraz wyprodukowała 100 nowych kartridży z naniesionymi antybiotykami w liczbie pozwalającej na rozpoczęcie testów prewalidacyjnych. Pierwszy etap testów prowadzony będzie w siedzibie Spółki i ma na celu dopasowanie metod analitycznych do nowej wersji systemu. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem szczepów referencyjnych rekomendowanych przez EUCAST oraz szczepów klinicznych, zgromadzonych w banku mikrobiologicznym Spółki. Po tym etapie, nastąpi ocena wartości klinicznej systemu w docelowym środowisku tj. w laboratorium diagnostycznym lub naukowo-badawczym rutynowo wykonującym testy lekowrażliwości drobnoustrojów (testy przedrejestracyjne).

Pod koniec ubiegłego roku Spółka z sukcesem zakończyła badania systemu w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy Płuc w Warszawie. Testy miały na celu sprawdzenie poprawności działania systemu BacterOMIC porównując przy tym parametry z systemem konkurencyjnym, który obecnie jest liderem rynku automatycznych oznaczeń lekowrażliwości. W ponad 90 proc. przypadków odnotowano zgodność oznaczenia lekowrażliwości, przy czym oznaczenia systemu BacterOMIC są precyzyjniejsze w szerszym zakresie stężeń antybiotyku.

Dotychczasowe badania nad systemem potwierdziły możliwość analizy synergii pomiędzy wieloma parami antybiotyków w automatycznym teście, co stanowi kluczową wartość wyróżniającą system BacterOMIC na tle konkurencji.

- Bardzo nas cieszy szybki rozwój systemu BacterOMIC do etapu produktu i jego rejestracji. BacterOMIC oferuje o wiele bardziej informatywne testy lekowrażliwość bakterii – i odbieramy żywe zainteresowanie klinicystów tym rozwiązaniem – dlatego chcemy możliwie jak najszybciej wprowadzić je do użytku – zaznacza Seweryn Bajer-Borstyn, kierownik produktu Bacteromic.

Projekt BacterOMIC realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego Spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r. Na rozwój projektu firma pozyskała od inwestorów oraz z prestiżowego grantu europejskiego SME-Instrument, finansowanie w łącznej kwocie ok. 13 mln zł.

O Scope Fluidics:

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia.

Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, tworząc oryginalne rozwiązania z wysokim potencjałem komercyjnym.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.

Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie biznesowe danego projektu, a w dalszej kolejności założenie spółki celowej, w ramach której rozwijany jest cały projekt.

Komercjalizacja niezależnych podmiotów może polegać na odsprzedaniu całej spółki, dysponującej kompletnym pakietem własności intelektualnej, rozwoju produktu, rejestracji kontraktów z dostawcami oraz grantami.

Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę co najmniej połowy zysku wygenerowanego ze sprzedaży swoich wynalazków w formie dywidendy.

W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane w celu rozwoju danego projektu.

Curiosity Diagnostics w latach 2012-2015 prowadziła prace nad technologią szybkiej analizy materiału genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. Efekty tych prac są obecnie wykorzystywane w ramach realizacji systemu PCR|ONE. Z kolei spółka Bacteromic opracowała system o tej samej nazwie. Projekt ten ma wykorzystywać klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, łącząc je z innowacyjną technologią mikroprzepływową, w celu pozyskania informacji o lekowrażliwości patogenu i dobrania optymalnej z indywidualnego punktu widzenia terapii.

Od 2017 r. Scope Fluidics S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #SCP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości