Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. '20 wyniósł 16,1 mln zł, spadł 40 proc. rdr | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sie 2020, 07:50

Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kw. '20 wyniósł 16,1 mln zł, spadł 40 proc. rdr

Zysk netto grupy BOŚ Banku w II kwartale 2020 roku wyniósł 16,1mln zł, co oznacza spadek 40 proc. rdr - poinformował bank w raporcie.

W I połowie 2020 roku zysk netto wyniósł 39,7 mln zł, czyli był 10 proc. niższy niż rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kwartale 98,2 mln zł, czyli spadł 8 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 31,8 mln zł, czyli wzrósł o 26 proc.

Bank podał, że decyzje RPP o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych z przełożyły się na spadek wyniku odsetkowego w I półroczu 2020 roku o 13 mln zł. Bank szacuje, że obniżka stóp wpłynie na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku łącznie o około 48-63 mln zł.

Marża odsetkowa w I połowie 2020 roku wyniosła 2,1 proc. wobec poziomu 2,3 proc. w 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych i spadku przychodowości kredytów.

Koszty w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 87,2 mln zł, rosnąc 4 proc. rdr.

Odpisy wyniosły 40,3 mln zł, czyli były 29 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Bank w I połowie 2020 roku utworzył rezerwę na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii COVID-19 w kwocie 8 mln zł, a także dodatkową rezerwę związaną z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł.

Pod koniec czerwca przed sądami były prowadzone łącznie 170 sprawy przeciwko bankowi, dotyczące kredytów i pożyczek denominowanych, głównie do CHF, w których wartość przedmiotu sporu wynosiła 33,34 mln zł.

Do 30 czerwca 2020 roku BOŚ podpisał 3.602 aneksy do umów kredytowych dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowych. Łączna kwota kredytów objętych wakacjami wynosi 2,8 mld zł. Z wakacji kredytowych skorzystało 3.287 klientów indywidualnych i 315 klientów

instytucjonalnych. Kwoty kredytów klientów indywidualnych i klientów instytucjonalnych

objętych wakacjami wyniosły odpowiednio 0,5 mld i 2,3 mld zł.

Kwota nowych kredytów proekologicznych w I półroczu 2020 roku wyniosła 781,7 mln zł i była

o 15,9 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,64 proc.

Poniżej wybrane dane finansowe grupy BOŚ w II kwartale 2020 roku(w mln zł)

II kw 2020II kw 2019różnicaI kw 2020różnica
w mln złrdrkdk
Wynik odsetkowy98,2107-8%103-5%
Wynik z prowizji31,82526%307%
Koszty ogółem87,2844%100-13%
Saldo rezerw-40,3-3129%-2377%
Zysk netto16,127-40%24-32%

(PAP Biznes), #BOS

seb/

Zobacz także: Bank Ochrony Środowiska SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości