GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2020, 18:36

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

Uchwała Nr 613/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 18 sierpnia 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu 5.934 (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) obligacji na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGEOMD00031";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GEO0922".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości