Dom Development publikuje wyniki za II kwartał 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 sie 2020, 09:26

Dom Development publikuje wyniki za II kwartał 2020

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) w I półroczu 2020, przekazała terminowo 1241 lokali (-25% r/r). Wzrost wartości przekazywanych lokali oraz wysoka marża brutto pozwoliły Grupie na wypracowanie wyników zbliżonych do ubiegłorocznych poziomów: przychody w wysokości 772,2 mln zł oraz zysk netto wynoszący 117,7 mln zł. Po I półroczu marża brutto Grupy sięga 31,0% (+1,7 pp. r/r). Grupa w okresie od stycznia do czerwca 2020 sprzedała łącznie 1631 lokali, w tym 816 w II kwartale 2020.

W samym II kwartale Grupa wypracowała znacznie wyższe wyniki finansowe w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej: przy przychodach na poziomie 458 mln zł (+92% r/r) zysk netto wyniósł 79,1 mln zł (+155% r/r). Grupa wypracowała wysoką marżę brutto na poziomie 32%.

Grupa w okresie lockdownu utrzymała ciągłość działania we wszystkich obszarach, a następnie szybko zareagowała na powrót popytu mocno uzupełniając ofertę już pod koniec kwietnia. W II kwartale do oferty wprowadzonych zostało 576 lokali (w 8 projektach), co oznacza, że w całym I półroczu ofertę zasiliło 1082 lokali. Na koniec I półrocza Grupa posiadała 4507 lokali w budowie na 54 projektach. Wszystkie budowy przebiegają zgodnie z planem.

- Po kwietniowym wyhamowaniu sprzedaży w wyniku pandemii Covid-19 maj i czerwiec były miesiącami odbudowy popytu i intensywnej sprzedaży. Nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do oferty już pod koniec kwietnia spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów. W efekcie na koniec II kwartału sprzedaż lokali netto była zbliżona rok do roku, a nasz udział w rynku wzrósł. Mimo mniejszej liczby projektów jakość oferty umożliwia wysoką efektywność sprzedaży na trudnym rynku - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA.

W bieżącej sprzedaży widoczne jest utrzymanie znacznego udziału droższych lokali, aż 41% stanowią mieszkania o wartości ponad 550 tys. zł, co potwierdza naszą silną pozycję rynkową. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego stale wzmacniamy bank ziemi, na koniec czerwca mieliśmy grunty o potencjale budowy ponad 12 tys. lokali. Wyróżniamy się na rynku także siłą bilansu – mamy bardzo wysoki poziom gotówki oraz komfortową strukturę zadłużenia, co pozwala nam sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu rynkowym oraz nadarzające się okazje inwestycyjne. Dla naszych klientów to komfort zakupu mieszkania od stabilnego finansowo dewelopera. Dobra sytuacja finansowa pozwoliła nam także na podtrzymanie marcowej rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 9,5 zł na akcję, czyli przeznaczenie na ten cel 94% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto – dodaje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA.

Oferta Dom Development na koniec czerwca 2020 roku liczyła łącznie 2019 lokali w 21 lokalizacjach (w inwestycjach warszawskich, trójmiejskich i wrocławskich), co oznacza jej spadek o 36% r/r.

Wyniki finansowe:

Grupa utrzymuje silny bilans. Zadłużenie odsetkowe netto do kapitałów własnych (gearing) na poziomie -4% oznacza nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami z tytułu obligacji i kredytów i świadczy o wyjątkowej sile bilansu Grupy. W okresie sześciu miesięcy 2020 saldo środków pieniężnych na rachunkach bankowych wzrosło do poziomu 644 mln zł.

Wszystkie realizacje - pomimo trwającej pandemii - przekazaliśmy zgodnie z harmonogramem i budżetem. II kwartał zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi, ich poprawa pomimo niższego wolumenu przekazań jest efektem wzrostu wartości sprzedawanych lokali i zwiększenia marż. W II kwartale 2020 odnotowaliśmy rekordową średnią wartość przekazanego lokalu na poziomie 662 tys. zł – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development SA.

Bank ziemi Grupy

Według stanu na 30 czerwca 2020 roku bank ziemi Grupy wynosił 12 021 lokali (grunty kupione i kontrolowane), co oznacza wzrost o 27% r/r. Bank ziemi wzrósł na wszystkich trzech rynkach działalności. W okresie styczeń-czerwiec 2020 Dom Development przeznaczył 120 mln PLN na zakup nowych działek.

bank ziemi grupy

O Dom Development:

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.) Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 24 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 35 000 mieszkań. Od 14 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #DOM

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości