Akcjonariusze Geotrans upoważnili zarząd do emisji 499.999 akcji serii C | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 wrz 2020, 14:20

Akcjonariusze Geotrans upoważnili zarząd do emisji 499.999 akcji serii C

Akcjonariusze Geotransu na walnym zgromadzeniu upoważnili zarząd spółki do przeprowadzenia emisji do 499.999 akcji serii C. Pozyskane z ewentualnej emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

- Zgodnie z niedawno ogłoszoną strategią na lata 2020-2024 jednym z filarów rozwoju jest pozyskanie instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów. W pierwszym etapie do końca 2021 r. powstanie do trzech instalacji, a nakłady inwestycyjne wyniosą około 30 mln zł. Część środków w wysokości około 16 mln zł chcemy pozyskać z emisji akcji serii C – mówi Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu. – Efektem realizacji I etapu strategii ma być osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA, stanowiącego co najmniej trzykrotność rezultatu z 2019 r., kiedy spółka wypracowała 9,1 mln zł – dodaje Weremczuk.

Strategia Geotrans na lata 2020-2024 zakłada zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton, do 2 000 tys. ton.

Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach:

  • Zwiększeniu potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów
  • Pozyskaniu własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów – nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu
  • Zwiększeniu skali biznesu w dotychczasowych segmentach
  • Zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych – farmy fotowoltaiczne i biomasa

Dzięki nowym zakładom spółka planuje systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planuje otworzyć własne centrum B+R.

Na terenie nowych instalacji umieszczone zostaną zakłady przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów biologicznych (produkcja polepszacza glebowego/nawozów) oraz parki recyklingowe. Zwiększenie możliwości operacyjnych spółki poprzez pozyskanie nowych instalacji pozwoli również na wejście w segment transgranicznego transportu odpadów celem maksymalizacji marży.

Celem spółki jest dalsze umacnianie pozycji na rynku zagospodarowywania osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz ubocznych produktów spalania.

Geotrans, pomimo planowanych inwestycji, zamierza dalej wypłacać dywidendę i skupować akcje własne w proporcji, odpowiednio: 67 - 80 proc., 20 - 33 proc. zysku netto za dany rok.

Czołowy przedstawiciel krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

Rozwojowi spółki sprzyja otoczenie legislacyjne. Mowa m.in. o wdrażanych przepisach prawa, których celem jest ograniczenie szarej strefy na rynku odpadów, co z kolei przekłada się na wzrost liczby przetargów i wolumenu. Ponadto, należy wskazać na utrzymujący się od kilku lat wzrost cen odbioru i przetwarzania nieczystości.

Źródło: Spółka, #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości