Sescom w ramach nowej strategii celuje w 35 mln zł EBITDA w 2024/2025 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 wrz 2020, 09:01

Sescom w ramach nowej strategii celuje w 35 mln zł EBITDA w 2024/2025

Sescom zakłada osiągnięcie 35 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) na koniec roku obrotowego 2024/2025 w ramach opublikowanej strategii „Wise Futurist 2030”.

Sescom, czyli w nowej odsłonie - spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management (FM), mocno skoncentrowana na nowych technologiach optymalizujących działalność klientów, zamierza umacniać pozycję na rynkach zagranicznych, bazując na potencjale krajów DACH, Beneluksu, Europy Południowej i Środkowej oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Bałkanów, Skandynawii, państw bałtyckich. Spółka planuje ponadto dywersyfikować obszar działania, rozszerzając portfolio o rozwiązania dla automatyki i robotyki oraz sklepów autonomicznych.

Do 2025 r. firma zrealizuje program inwestycyjny, na który przeznaczy 123 mln zł, z czego: 80 mln zł na akwizycje, 30 mln zł na programy B+R (finansowane głównie z dotacji) oraz 13 mln zł na rozwój ekosystemu technologii i kapitału ludzkiego. Wszystkie inwestycje spółka sfinansuje środkami własnymi, kredytami oraz dotacjami, bez dodatkowej emisji akcji.

Planowane inwestycje odpowiadają na potrzeby dynamicznie rosnącego rynku FM w obszarze nowoczesnych technologii oraz outsorcingu operacyjnego obiektów działających w rozproszeniu. Sescom w tej kategorii jest jednym
z europejskich liderów w aspekcie technologicznym.

- Do 2030 r. zamierzamy połączyć 10 tys. firm w techniczno-technologicznym ekosystemie, który będzie dostarczać usługi zwiększające sprawność operacyjną, efektywność i konkurencyjność naszych klientów. Od wielu lat wspieramy tradycyjne sklepy, zauważając jednocześnie wzrost znaczenia cyfryzacji handlu i e-commerce. Zamierzamy to wykorzystać, oferując rozwiązania do optymalizacji procesów operacyjnych i pomocniczych z wykorzystaniem IoT (internetu rzeczy)
i RFID (identyfikacji obiektów dzięki falom radiowym) m.in w obszarze logistyki, kluczowej do sprawnego funkcjonowania omnichannel. Nowe technologie będziemy wykorzystywać także do zwiększania efektywności działania i skalowalności naszej firmy - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Do 2025 r. Sescom zamierza przeznaczyć 80 mln zł na akwizycje zagraniczne. Pierwsze przejęcie poza Polską może zrealizować w 2021 r. Ponadto, spółka przeznaczy w ciągu najbliższych pięciu lat 30 mln zł na inwestycje ukierunkowane na rozbudowę potencjału technologicznego i B+R.
W zarysowanym horyzoncie czasowym 13 mln zł firma zainwestuje w rozwój kapitału ludzkiego, w tym rozbudowę potencjału kadr.

Wzrost Sescom zamierza oprzeć na środkach własnych, kredytach bankowych i dotacjach. Na koniec czerwca bieżącego roku spółka dysponowała gotówką w kwocie 15,5 mln zł w porównaniu z 8,7 mln zł na koniec marca 2020 r. oraz 6,3 mln zł na koniec czerwca 2019 r. Wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił na koniec czerwca 2020 r.: -0,82 (gotówka netto), co daje duże możliwości finansowania rozwoju długiem.

Sescom zamierza wykorzystać korzystną koniunkturę na rynku nowych technologii i FM, którego europejski wzrost, według analityków KBV Research, cechuje się wysoką dynamiką – CAGR na lata 2017-2023 został oszacowany na 14,1 proc. Ponadto, w kluczowych krajach europejskich wartość rynku outsourcingu kompleksowego FM jest znacznie wyższa niż w Polsce (śr. największych krajów EU = 4,73 mld USD, wobec 0,7 mld USD w Polsce w 2017 r.), co stanowi ogromny potencjał wzrostu dla rynku zewnętrznych usług FM w naszym kraju.

Wiodącymi rynkami zagranicznymi w Sescom są aktualnie: Niemcy, Niderlandy, Czechy oraz Węgry. W ramach strategii „Wise Futurist 2030” spółka zamierza umacniać pozycję poza Polską, bazując na potencjale krajów DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Beneluksu, Europy Południowej i Środkowej oraz Wielkiej Brytanii, Francji, Bałkanów, Skandynawii, państw bałtyckich.

Zrealizowane inwestycje, umocnienie pozycji na rynkach zagranicznych, dywersyfikacja portfolio klientów, m.in. za sprawą wyjścia poza handel tradycyjny, przy korzystnym otoczeniu rynkowym pozwoli spółce osiągnąć 35 mln zł EBITDA na koniec roku obrotowego 2024/2025.

Docelowo Sescom będzie oferować własne know-how w ramach czterech uzupełniających się segmentów:

- Facility Management, tj. kompleksowe usługi utrzymania technicznego sieci handlowych,

- Digital, tj. wdrażanie rozwiązań technologicznych, optymalizujących procesy operacyjne
i pomocniczych klientów - IoT, RFID,

- Energy, tj. analiza danych i doradztwo w zakresie efektywności energetycznej placówek handlowych, zmniejszanie śladu węglowego, nowe źródła energii - fotowoltaika, technologie wodorowe,

- On Demand, tj. doradztwo i implementacja rozwiązań zindywidualizowanych, na życzenie klienta.

Usługi FM, stanowiące w I-III kw. 2019/2020 r. blisko 61 proc. wygenerowanych przychodów ze sprzedaży, pozostaną fundamentalnym obszarem działania spółki - w kolejnych latach mocno wspartych nowymi technologiami oraz inwestycjami w rozwój kapitału ludzkiego.

Strategia „Wise Futurist 2030” Sescom odpowiada na aspekty paradygmatu VUCA [V - volatility - zmienność; U - uncertainty - niepewność; C - complexity - złożoność; A - ambiguity - niejednoznaczność]. Przedstawione cele biznesowe są jego wypadkową, podobnie jak plan wdrożenia do 2021 r. mechanizmów zrównoważonego rozwoju, przy wykorzystaniu eksperckiej wiedzy i doświadczeniu Sescom Energy. W efekcie spółka do 2023 r. chce zmniejszyć ślad węglowy o 20 proc. m.in. poprzez głębszą digitalizację działania.

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się 23 września, pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca wprowadzenia programu motywacyjnego. Zakłada on zaoferowanie uprawnionym osobom do 105 tys. akcji w przypadku realizacji celu, jakim jest osiągnięcie 35 mln zł EBITDA w roku obrotowym 2024/2025.

W okresie I-III kwartału roku obrotowego 2019/20 (październik 2019 - czerwiec 2020) Sescom wypracował 105 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 9 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 6 proc. i 3 proc.

O Sescom:

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W 2019 roku zrealizowała zlecenia dla ponad 300 klientów z 25 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku notowana jest na GPW w Warszawie.

Źródło: Spółka, #SES

Zobacz także: Sescom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości