Śnieżka poprawiła wyniki o połowę dzięki wzrostowi popytu na materiały remontowo-budowlane | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2020, 17:40

Śnieżka poprawiła wyniki o połowę dzięki wzrostowi popytu na materiały remontowo-budowlane

Śnieżka poprawiła zysk netto w pierwszym półroczu 2020 roku o 52 proc., do 52,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Następstwa walki z pandemią – w tym ograniczenie mobilności i przejście wielu firm na pracę zdalną – skutkowały dużym wzrostem popytu na materiały remontowo-budowlane.

W pierwszym półroczu Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka zwiększyła zysk na działalności operacyjnej o 49,5 proc. do 64,1 mln zł, wynik EBITDA - o 48,2 proc. do 80,7 mln zł oraz zysk netto - o 52,3 proc. do 52,4 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 47,8 mln zł (wzrost rdr o 42,7 proc.).

W I półroczu 2020 roku 64,7 proc. udział w przychodach grupy stanowiła sprzedaż w Polsce, która wzrosła o 14,3 proc. rdr, do 278,8 mln zł.

"Poza +efektem walki z pandemią+, lepszy wynik na tym rynku to rezultat z utrzymującego się trendu wybierania przez klientów wyrobów premium (w tym farby marki Magnat i produkty do drewna marki Vidaron) oraz wyższego popytu na produkty ze średniej półki cenowej" - napisano w komunikacie Śnieżki.

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Śnieżka wypracowały łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 431,1 mln zł, czyli o 30,8 proc. wyższe rdr.

Śnieżka podała, że wpływ na zwiększenie sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach tego roku miały konsolidacja wyników węgierskiego Poli-Farbe, a także wyższa sprzedaż na rynku polskim, węgierskim oraz ukraińskim.

Spółka tłumaczy, że wzrost popytu na materiały remontowo-budowlane w Polsce – w tym farby oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna, które stanowią dominującą część portfolio Śnieżki – jest pochodną skutków walki z pandemią COVID-19 i ich wpływu na decyzje zakupowe Polaków. Zmniejszona mobilność Polaków spowodowała z kolei, że wiele osób zdecydowało się na większe remonty albo drobne prace renowacyjne w swoich mieszkaniach, domach i ogrodach.

Śnieżka w pierwszym półroczu przeznaczyła na inwestycje 62,8 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z budową centrum logistycznego w Zawadzie koło Dębicy. Uruchomienie obiektu jest planowane na początku 2022 roku.

W drugim półroczu w grupie Śnieżka będą trwały prace nad zmianą modelu operacyjnego i wdrażaniem nowej koncepcji zarządzania grupą. Z tego względu od 1 września 2020 roku wyodrębniony został pion handlowy – prowadzący działalność operacyjną w zakresie sprzedaży i marketingu – jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej Śnieżki.

(PAP Biznes), #SKA

pr/ asa/

Zobacz także: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości