GPW: w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 wrz 2020, 19:46

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

Uchwała Nr 698/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii L spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. o zawieszenie obrotu obligacjami serii L, oznaczonymi kodem "PLGEOMD00023", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 24 września 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9-11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 23 września 2020 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości