Komunikat w sprawie zawarcia transakcji w ramach wezwania na akcje Work Service SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 paź 2020, 17:40

Komunikat w sprawie zawarcia transakcji w ramach wezwania na akcje Work Service SA

Komunikat w sprawie zawarcia transakcji w ramach wezwania na akcje Work Service SA

Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Biuro maklerskie mBanku, działając jako podmiot pośredniczący w ogłoszonym w dniu 25 sierpnia 2020 roku przez GI International società a responsabilità limitata z siedzibą w Mediolanie, Włochy („Wzywający”, „Nabywający”) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Work Service Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) („Wezwanie”), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2020 roku, zostały zawarte transakcje nabycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będące wynikiem Wezwania. W wyniku tych transakcji Nabywający nabył akcje Spółki notowane na GPW w liczbie 500 akcji.

Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu jutrzejszym, tj. 2 października 2020 roku.

.............................................................

W imieniu mBank S.A.

kom amp/

Zobacz także: Work Service SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości