KE zgodziła się na przejęcie Play Communications przez Iliad - Santander BM | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 paź 2020, 20:06

KE zgodziła się na przejęcie Play Communications przez Iliad - Santander BM

Komisja Europejska wydała decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu wobec przejęcia Play Communications przez Iliad i uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM.

Oznacza to spełnienie zastrzeżonego w wezwaniu warunku prawnego.

Iliad Purple, spółka zależna Iliad, francuskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych, ogłosiła we wrześniu wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 254.625.876 akcji, czyli 100 proc. pozostających w obrocie akcji w Play Communications, po 39 zł za akcję.

Iliad planuje nabyć akcje objęte zapisami sprzedaży w wezwaniu, niezależnie od tego, ile akcji zostanie objętych zapisami. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu 95 proc. ogólnej liczby akcji Playa, Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz delistingu.

Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 19 października i potrwają do 17 listopada. Planowane zawarcie transakcji nabycia akcji ma nastąpić 20 listopada, a rozliczenie 25 listopada.

(PAP Biznes), #PLY

doa/ osz/

Zobacz także: Play Communications SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości