Skrót wiadomości - piątek, 15 stycznia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 sty 2021, 06:01

Skrót wiadomości - piątek, 15 stycznia

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Nie ma powodów do zaniepokojenia wybuchem inflacji, raczej niepokoić można się przeciwnym trendem - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji. Dodał, że aktualne prognozy wskazują, że spadek inflacji bazowej będzie kontynuowany.

Dopuszczam obniżenie stóp procentowych, dopuszczam też stopy ujemne - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas wideokonferencji.

Interwencja walutowa NBP na rynku była znacząca, nieporównywalna z żadną inną i bank centralny jest przygotowany na takie interwencje, a także większe, choć zakłada jednocześnie, że nie będzie takiej potrzeby - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji.

NBP będzie wspierał wspólne stanowisko banków w sprawie rozwiązania problemu kredytów walutowych - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji. Prezes podkreślił, że państwo czy bank centralny nie będą ponosić kosztów błędnych decyzji banków. Dodał, że nie można obecnie oszacować kosztów rozwiązania tego problemu.

NBP nie wyklucza powrotu do skupu obligacji na dużą skalę, jeżeli warunki rynkowe będą tego wymagały - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji. NBP nie widzi potrzeby, żeby zmieniać zasady udzielania kredytu wekslowego.

Część firm i pracowników nadal znajduje się w trudnej sytuacji, dlatego też dalej musimy wspierać gospodarkę - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas wideokonferencji.

Wciąż dysponujemy dużą przestrzenią do poluzowania polityki pieniężnej - poinformował prezes NBP Adam Glapiński podczas wideokonferencji. Dodał, że pytania o podwyżki stóp to pytania nie z tego czasu.

Większość RPP ponownie wskazała w grudniu, że tempo ożywienia w Polsce może być ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu PLN - wynika z opisu dyskusji na posiedzeniu RPP z 2 grudnia, który nie zawiera odniesień do późniejszych interwencji walutowych NBP. Według większości RPP inflacja w 2021 r. będzie zgodna z celem NBP.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4, co oznacza wzrost cen o 3,4 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Ceny usług finansowych świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w grudniu o 47,9 proc. rdr po wzroście o 43,9 proc. rdr w listopadzie - podał GUS.

Ceny usług telekomunikacyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły o 5,1 proc. rdr po wzroście o 6,4 proc. w listopadzie - podał GUS.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie 2020 r. wyniosła 11,4 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.

Udział Niemiec w polskim eksporcie w okresie styczeń-listopad wyniósł 28,8 proc. wobec 27,7 proc. w analogicznym okresie 2019 roku - podał GUS.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w styczniu o 1,0 pkt do 73,7 pkt., sugerując narastanie presji inflacyjnych w gospodarce – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Nadwyżka w handlu strefy euro w XI 2020 r. wyniosła 25,8 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 30,0 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w XI 2020 r. o 2,6 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 0,1 proc. mdm w XI, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,1 proc., po korekcie z +1,3 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie.

Sprzedaż detaliczna w USA w grudniu 2020 r. spadła o 0,7 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż utrzyma się bez zmian.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu 2020 r. wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 0,8 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w styczniu spadł do +3,5 pkt. z +4,9 pkt. miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

BUDŻET, DŁUG

Polski Fundusz Rozwoju sprzedał w piątek, 15 stycznia 7-letnie obligacje serii PFR 0827 za 5,25 mld zł - poinformował prezes PFR Paweł Borys. Emisja przeznaczona jest na wsparcie PLL LOT, Tarczy Finansowej 2.0 i Tarczy dla dużych firm.

Sprzedaż obligacji detalicznych w grudniu wyniosła 2,474 mld zł wobec 1,966 mld zł w listopadzie - podało Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 31 stycznia na dotychczasowych zasadach – poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W związku z przedłużeniem lockdownu tarcza branżowa zostanie przedłużona na grudzień i styczeń, koszt tego rozwiązania to 7 mld zł - poinformowała w trakcie piątkowej wideokonferencji wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec grudnia 2020 r. wyniósł łącznie 8.820,1 mln euro wobec 7.392,7 mln euro na koniec listopada - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

GIEŁDA

Podczas ostatniej sesji w tym tygodniu WIG20 zniżkował 2,27 proc. i jest poniżej psychologicznej bariery 2.000 pkt. W indeksie krajowych blue chipów najwięcej straciły akcje Santander Bank Polska - w dół 3,85 proc. do 197,1 zł, a także Alior Bank, który zniżkował 3,71 proc. do 17,91 zł.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 stracił 2,27 proc. do 1.985,68 pkt., WIG zniżkował 1,82 proc. do 57.872,92 pkt., mWIG40 poszedł w dół 1,15 proc. do 4.146,97 pkt., a sWIG80 zyskał 0,34 proc. do 16.982,91 pkt.

SPÓŁKI

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r., w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - podał mBank w komunikacie.

Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane ponownie przekroczyły próg 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu CD Projektu i mają obecnie łącznie 5,05 proc. głosów - poinformował CD Projekt w komunikacie.

Auto Partner, którego sprzedaż w 2020 roku według wstępnych szacunków wzrosła o 12,9 proc., spodziewa się jeszcze większej dynamiki zwyżki przychodów w 2021 roku - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes wiceprezes spółki Piotr Janta. Dodał, że rentowność netto grupy w tym roku ma być zbliżona do poziomów z 2018 i 2020 roku.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła w Elektrowni Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW - podała PGE GiEK w komunikacie prasowym.

Orange Polska rozszerzył zasięg swojej sieci 5G o Gdańsk, Sopot i Gdynię - podała spółka w komunikacie prasowym. Obecnie może z niej korzystać ok. 6 mln użytkowników w ok. 400 miejscowościach.

CD Projekt otrzymał od kancelarii prawnej informacje o złożeniu przed amerykańskim sądem drugiego cywilnego pozwu zbiorowego przeciwko spółce - podał producent gier w komunikacie.

PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach morskiej energetyki wiatrowej - wynika z zaproszenia PGE na poniedziałkową konferencję prasową.

Akcjonariusze Columbus Energy zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 10 lutego. Celem emisji jest konwersja pożyczek i obligacji.

W minionym roku Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększyła udział węgla koksowego w produkcji do blisko 80 proc. wobec 71 proc. rok wcześniej. W drugim półroczu udało się przyspieszyć roboty przygotowawcze i częściowo odrobić spowodowane pandemią ubytki w wydobyciu - wynika z danych spółki.

Polenergia Dystrybucja, spółka zależna Polenergii, zdecydowała o realizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-26, który przewiduje łączne nakłady na poziomie 105 mln zł - podała Polenergia w komunikacie. Inwestycje zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz z kredytu bankowego.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt PragmaGo w związku z emisją obligacji emitowanych w ramach II Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł - poinformowała w piątek Komisja.

Dekpol planuje, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2021 roku 350 lokali. Grupa zakłada, że w segmencie deweloperskim jej przychody wyniosą w tym roku 210 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Larq, którzy podpisali wcześniej porozumienie, ogłosili wezwanie na 15.742 akcji tej spółki, stanowiących 0,12 proc. głosów na WZ, po 2,06 za akcję - poinformował w piątek pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

Spółka zależna Mostostalu Zabrze negocjuje zawarcie kontraktu ,w którym wartość prac, która miałaby zostać zrealizowana w okresie około 3 lat, wynosi ponad 60 proc. wartości przychodów grupy w 2019 roku. List intencyjny w tej sprawie może być podpisany w styczniu - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5480 - poinformował NBP.

W kolejnym tygodniu czynniki zewnętrzne będą powstrzymywały złotego przez umocnieniem - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista Santander BP, Marcin Sulewski. Ceny obligacji są obecnie wysokie, przez co Sulewski spodziewa się w najbliższym czasie realizacji zysków i wzrostów rentowności na długim końcu krzywej.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2123 USD i 125,74 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA tanieje. Na rynkach trwa analiza możliwego wpływu pakietu fiskalnego na amerykańską gospodarkę i potencjalne pobudzenie popytu na paliwa - informują maklerzy.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie nieznacznie rosną ograniczając tygodniową zniżkę notowań. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych zwyżkuje o 0,6 proc. do 8.097,00 USD za tonę - informują maklerzy. Na Comex w Nowym Jorku miedź zniżkuje jednak o 1,02 proc. do 3,6270 USD za funt.

OPINIE, PROGNOZY

Po zmiennym i trudnym ubiegłym roku branża paliwowa stoi przed wyzwaniami związanymi z inwestycjami w transformację energetyczną i zachowaniem atrakcyjnej polityki dywidendowej. Zdaniem analityków szanse na poprawę marż rafineryjnych w tym roku nie są duże. W centrum uwagi będzie fuzja Orlenu z Lotosem.

Rynek akcji jest najbardziej atrakcyjny w perspektywie całej nadchodzącej dekady - oceniają eksperci OPTI TFI. Na duży potencjał tego rynku w najbliższych latach wpływ będą miały m.in. duże pakiety fiskalne, wychodzenie krajów ze spowolnienia gospodarczego oraz rewolucja cyfrowa i energetyczna.

Inflacja w grudniu spadła do 2,4 proc. rdr głównie za sprawą niższego wzrostu cen usług i żywności - piszą ekonomiści, komentując piątkowy odczyt GUS. W I kw. 2021 r., w związku z efektami bazy dla paliw i żywności, wzrost cen powinien utrzymać się na zbliżonym poziomie w ujęciu rdr.

W nachodzącym tygodniu ceny podstawowych paliw powinny przekroczyć 4,60 zł/l - ocenili analitycy e-petrol.

Jeśli ceny paliw w hurcie będą utrzymywały się na niezmienionym poziomie lub jeszcze wzrosną, w kolejnym tygodniu stycznia możliwy jest dalszy, kilkugroszowy wzrost cen detalicznych - oceniają analitycy BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W najbliższy poniedziałek związkowcy wyślą do Ministerstwa Aktywów Państwowych swój projekt umowy społecznej, która ma określić szczegółowe zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego do 2049 r. 25 stycznia mają rozpocząć się negocjacje ostatecznej treści umowy.

Wartość gwarancji udzielonych przez BGK w ramach programu de minimis do końca grudnia wyniosła 90,136 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu miesiąca o 2,87 mld zł - wynika z danych BGK.

Grudzień 2020 roku był ósmym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych było dodatnie - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W grudniu wpłacono netto blisko 3,6 mld zł, dzięki czemu saldo całego 2020 r. także było dodatnie i wyniosło 0,35 mld zł.

Prezydent elekt Joe Biden zaproponował w czwartek wieczorem pakiet wsparcia dla zagrożonej pandemią koronawirusa amerykańskiej gospodarki o wartości 1,9 biliona dolarów.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Firma Pfizer w najbliższych tygodniach znacząco zmniejszy dostawy szczepionki przeciw COVID-19 do Polski - przekazał w piątek szef KPRM Michał Dworczyk. Zapewnił, że każdy kto otrzymał pierwszą dawkę szczepionki, otrzyma też drugą. Dodał jednocześnie, że w dalszych tygodniach dostawy będą znacząco większe. W najbliższy poniedziałek otrzymamy o 40 proc. mniej szczepionek od firmy Pfizer, zmniejszone ilości będą dostarczane przez 3-4 tygodnie, potem będą zwiększone dostawy - poinformował w piątek w TVN24 szef KPRM Michał Dworczyk.

Czekamy na oficjalne informacje od Pfizera o ile zmniejszy w najbliższych tygodniach dostawy, po nich być może masowe szczepienia opóźnią się - poinformował na konferencji prasowej szef Kancelarii premiera Michał Dworczyk.

W sytuacji zmniejszenia dostaw szczepionek dodanie nauczycieli do grupy seniorów, których szczepienie rusza pod koniec miesiąca jest absolutnie niemożliwe - powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

Jest bardzo prawdopodobne, że obostrzenia będą znoszone po pierwszym kwartale. W pierwszej kolejności odmrażana może być branża handlowa - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szczepienie pacjentów drugą dawką rozpocznie się w najbliższą niedzielę. To wtedy mija 21 dni od pierwszego szczepienia osób z tzw. grupy zero – przypomniała wiceminister zdrowia Anna Goławska. Równocześnie dodała, że na szczepienie w ramach pierwszej grupy do tej pory zapisało się ponad 200 tys. seniorów.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 7.795 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 386 osób, a zaszczepiono 41.268 osób - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1.422.320 zakażeń, 32.844 zgony oraz wykonano 410.480 szczepień.

Do tej pory w Polsce wykonano 400 tys. szczepień, z tego w czwartek ponad 40 tys. Łącznie w tym tygodniu zaszczepionych zostanie ponad 250 tys. osób, a w przyszłym ponad 330 tys.

Jeśli obecni VII-klasiści będą przez kilka miesięcy uczyć się nadal zdalnie, to ograniczymy zakres ich egzaminów VIII-klasisty, który będą zdawać w przyszłym roku - poinformował podczas sesji Q&A na Facebooku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) w styczniu wzrosło do 35 proc. z 31 proc. miesiąc wcześniej, a poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło do 14 proc. z 18 proc. - wynika z sondażu CBOS. Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni odnotował 18-proc. poparcie, wobec poparcia na poziomie 16 proc. miesiąc wcześniej.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Dostawy do krajów Unii Europejskiej planowanej liczby szczepionek przeciwko Covid-19 firm Pfizer/BioNTech w ciągu najbliższych trzech lub czterech tygodni będą opóźnione z powodu prac remontowych w fabryce w Puurs w Belgii, gdzie są produkowane - podało w piątek ministerstwo zdrowia Niemiec.

Koncern Pfizer zapowiedział w piątek, że zamierza znacząco zwiększyć produkcję swojej szczepionki przeciw Covid-19, czego efektem ma być zwiększona dostępność preparatu od końca lutego. Tymczasem jednak wielkość dostaw do Europy może być mniejsza.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego oznajmił w piątek, że koncern Pfizer zdecydował się tymczasowo ograniczyć dostawy szczepionek przeciw Covid-19 dla całej Europy. Powodem są starania firmy, by zwiększyć produkcję preparatu.

Wicerzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant poinformowała na piątkowej konferencji prasowej o toczących się dyskusjach na temat wprowadzenia tzw. paszportów szczepień, które ułatwiałyby podróże i dostęp do pewnych usług.

Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła w piątek 30 milionów - wynika z najnowszego bilansu AFP, opartego na oficjalnych danych z poszczególnych państw.

Od początku pandemii w Niemczech zarejestrowano ponad 2 miliony przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podał w piątek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI), w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano w RFN 22 368 nowych infekcji i 1113 kolejnych zgonów.

Milion Włochów zostało już zaszczepionych przeciwko Covid-19 - ogłosił w piątek premier Giuseppe Conte. Podkreślił, że kraj jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby podanych szczepionek.

We Włoszech ostatniej doby na Covid-19 zmarło 477 osób, potwierdzono 16 146 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w piątek włoski resort zdrowia. Liczba wykonanych w ciągu 24 godzin testów - molekularnych i antygenowych - przekroczyła 273 tysiące.

“Ja otwieram” - to hasło akcji 50 tysięcy właścicieli barów i restauracji we Włoszech, którzy od piątku w ramach protestu przeciwko rządowym restrykcjom będą obsługiwać klientów przez cały dzień, także poza dozwolonymi godzinami. Mówią, że walczą o przetrwanie.

W nowym dekrecie rządu Giuseppe Contego, podpisanym w piątek, utrzymano we Włoszech zakaz podróży między regionami. Nie ma już obowiązku kwarantanny dla przyjezdnych z krajów UE, wystarczy negatywny wynik błyskawicznego testu wykonanego na 48 godzin przed przyjazdem.

Premier Holandii Mark Rutte podał w piątek swój rząd do dymisji w związku z aferą dotyczącą nieuprawnionych działań urzędu skarbowego, który błędnie oskarżył o wyłudzenia tysiące rodzin pobierających zasiłki na dzieci.

W lutym rozpoczną się na Ukrainie szczepienia przeciwko Covid-19 - oświadczył w piątek premier tego kraju Denys Szmyhal. Zapowiedział też, że obowiązujący obecnie lockdown nie będzie przedłużany po 24 stycznia, a ograniczenia mają być złagodzone.

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1248 zgonów z powodu Covid-19, co jest trzecim najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju, i wykryto 48 682 nowe zakażenia koronawirusem - poinformował w czwartek wieczorem brytyjski rząd.

3925 Amerykanów zmarło w czwartek na Covid-19 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł w Stanach Zjednoczonych do 388 529.

FBI obawia się, że w najbliższych dniach może dojść do aktów przemocy w związku z przejęciem władzy przez Joe Bidena. "Jesteśmy zaniepokojeni potencjałem przemocy podczas planowanych protestów i manifestacji" - powiedział w czwartek dyrektor FBI Christopher Wray. (PAP Biznes)

ana/ osz/ gor/

Ostatnie wiadomości