GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii T spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 sty 2021, 19:22

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii T spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 54/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii T spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami serii T, oznaczonymi kodem "PLMRVPL00156", w związku z zamiarem ich częściowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 25 stycznia 2021 r. do dnia 4 lutego 2021 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 22 stycznia 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Marvipol Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości