Mercator Medical dokończył pierwszy skup akcji własnych, o kolejnym zadecydują akcjonariusze | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
27 sty 2021, 11:59

Mercator Medical dokończył pierwszy skup akcji własnych, o kolejnym zadecydują akcjonariusze

Podczas sesji giełdowych w dniach 20-26 stycznia br. dom maklerski w imieniu Spółki kupił 56.293 jej akcji po średniej cenie 355,97 zł (łączna wartość przekracza 20 mln zł). Wraz z nabyciem w połowie ub.r. 196,6 tys. walorów za 10,6 mln zł spółka Mercator Medical zrealizowała skup akcji własnych o wartości 30,7 mln zł, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie na początku czerwca zeszłego roku. Łącznie Spółka nabyła 252.931 akcji własnych w celu umorzenia po średniej cenie 121,21 zł za sztukę. 

- Skup ten był uzupełnieniem wypłaconej dywidendy za rok 2019, której wielkość z przyczyn formalnych była znacznie ograniczona. Cieszymy się, że wyniki roku 2020 były wielokrotnie wyższe i będziemy mogli podzielić się nimi z akcjonariuszami. Podtrzymujemy przeznaczenie 35% wyniku netto na dywidendę i ewentualny kolejny skup akcji własnych. O konkretnych kwotach zadecydują akcjonariusze podczas Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie roczne – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Spółka planuje publikację raportu okresowego za rok 2020 już w poniedziałek 1 marca br. Wstępne, szacunkowe wyniki za czwarty kwartał wskazują na wzrost sprzedaży do ponad 654 mln zł (5x więcej rdr), co pozwoliło na wypracowanie rekordowych wartości wyniku EBITDA (414 mln zł) i zysku netto (370 mln zł). Na tej bazie zysk netto za rok 2020 można szacować na blisko 957 mln zł. 

- Patrząc na obecną sytuację rynkową, z optymizmem patrzymy na rok 2021. Zamierzamy również w kolejnych latach sowicie dzielić się zyskami z akcjonariuszami przy jednoczesnym prowadzeniu inwestycji rozwojowych – deklaruje CFO Witold Kruszewski. 

W ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów akcje Mercator Medical w czerwcu 2020 roku awansowały do indeksu mWIG40, a od października w obrocie na GPW są kontrakty terminowe na walory spółki. Od grudnia spółka znajduje się również w indeksie MSCI Small Caps. Analitycy giełdowi typują Mercator Medical jako kandydata do polskiego indeksu WIG20 oraz globalnych indeksów w perspektywie kolejnych rewizji składu indeksów. Grupa Mercator Medical jest także zauważana i doceniana w wielu konkursach i plebiscytach, gdzie podkreślany jest jej dynamiczny wzrost biznesu, ekspansja geograficzna i mocny wzrost kapitalizacji na GPW. Tytuł Rodzinny Ambasador Roku „Forbes” trafił do spółki Mercator Medical oraz na ręce dra Wiesława Żyznowskiego, twórcy i prezesa firmy. Mercator Medical został również wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który zorganizowali PwC Polska i „Puls Biznesu”. Spółka zadebiutowała w XXII edycji rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”, otrzymując Orła Rzeczpospolitej w kategorii Debiut, została również wyróżniona tytułem „Inwestor bez granic”, przyznawanym rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną. 

Jednocześnie od początku pandemii Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już ponad 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek blisko 60 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio.

O Mercator Medical:

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. W styczniu 2021 roku ogłoszone zostały plany budowy kolejnej fabryki rękawic, dzięki którym moce wytwórcze przekroczą 3,9 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Źródło: Spółka, #MRC

Zobacz także: Mercator Medical SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości