Pekao chce w '21 poprawić wyniki, nie spodziewa się dalszych kosztów związanych z kredytami CHF - Skiba (wywiad) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 lut 2021, 13:22

Pekao chce w '21 poprawić wyniki, nie spodziewa się dalszych kosztów związanych z kredytami CHF - Skiba (wywiad)

Bank Pekao planuje w 2021 roku poprawić wyniki finansowe. Chce zwiększyć wynik prowizyjny, a jego wyniki wspierać mają niższe koszty ryzyka oraz spadek składki na BFG. Bank ocenia, że niezależnie od kierunku rozwoju kwestii kredytów frankowych w sektorze, w 2021 roku nie powinien ponosić kosztów z tym związanych - poinformował PAP Biznes prezes banku Leszek Skiba.

"Mamy ambicję poprawy wyników finansowych w 2021 r., biorąc również pod uwagę znaczące rezerwy, które ustanowiliśmy na portfel kredytów CHF w IV kwartale 2020 r. W tym roku spodziewamy się znaczącego ożywienia gospodarczego, które powinno nabierać na sile w drugiej połowie roku i powinno wesprzeć zarówno wzrost wolumenów kredytowych, jak i transakcyjność klientów" - powiedział PAP Biznes Skiba.

W 2020 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 1,1 mld zł, był więc o 49,1 proc. niższy niż w 2019 roku. Spadek zyskowności wynikał głównie z powodu wyższych odpisów związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz rezerwy na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych.

Prezes podał, że bank chce zwiększyć wynik prowizyjny, a jego wyniki wspierać mają zakładane niższe koszty ryzyka oraz spadek składki na BFG.

"Nadal będą oddziaływać na nas w kolejnych kwartałach niskie stopy procentowe i wynik za 2021 będzie już w pełni odzwierciedlał efekt obniżki stóp, natomiast aktywnie działamy, aby zwiększyć wynik prowizyjny" - powiedział Skiba.

"Wynik finansowy powinien być również wspierany przez niższe koszty ryzyka, dzięki znaczącym rezerwom ostrożnościowym w związku z COVID-19 ustanowionym w 2020 roku oraz spadkiem składki na BFG. Na pewno w 2021 r. chcemy przeznaczyć znaczne środki na dalszy rozwój technologiczny i digitalizację" - dodał.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2020 roku spadł o 3,9 proc. do 2,43 mld zł. W samym IV kwartale wyniósł 656 mln zł, co oznaczało wzrost o 10 proc. kdk. Koszty ryzyka w 2020 r. wyniosły 0,99 proc. i były wyższe o 0,53 p.p. z powodu zawiązania wyższych rezerw związanych z pandemią wirusa COVID.

Prezes ocenił, że dzięki zawiązanym do tej pory rezerwom na kredyty hipoteczne w CHF bank nie powinien w 2021 roku ponosić dalszych kosztów z tym związanych.

"Dzięki relatywnie dużym rezerwom ustawionym na nasz portfel CHF, niezależnie od dalszego kierunku rozwoju tej kwestii w sektorze, bank nie powinien w 2021 roku ponosić kosztów z tym związanych" - powiedział Skiba.

Skala łącznych rezerw na ryzyko prawne związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF utworzonych do tej pory przez Pekao wynosi 436 mln zł. W samym IV kwartale bank zdecydował o zwiększeniu rezerw o 318 mln zł.

Bank podał w czwartek, że szacuje, iż w scenariuszu zawierania z klientami ugód zgodnych z propozycją Przewodniczącego KNF strata banku z tego tytułu wyniosłaby 350-400 mln zł.

"Zarówno skala rezerw utworzonych w IV kwartale 2020, jak i ich łączna wysokość stawiają nasz bank wśród najlepiej przygotowanych, niezależnie od ścieżki rozstrzygnięć kwestii frankowych w sektorze i nie spodziewamy znacznych rezerw w kolejnych kwartałach" - powiedział Skiba.

"Łączna skala utworzonych do tej pory rezerw jest zbliżona do wpływu na wynik netto, jaki miałaby konwersja całego aktywnego na dzisiaj portfela kredytów CHF. Daje nam to dużą elastyczność i możliwość koncentracji na realizacji naszego planu strategicznego" - dodał.

Poinformował, że bank będzie chciał przeprowadzić pilotaż ugód z frankowiczami.

"Wraz z dużą grupą banków w sektorze pracujemy nad szczegółami mechanizmu konwersji, który pozwoli pogodzić interes kredytobiorców, jak również samych banków, w tym zwłaszcza akcjonariuszy banków. Propozycja KNF posiada jasny mechanizm rozliczenia. Właśnie pod tym kątem pracujemy nad konkretnymi rozwiązaniami" - powiedział Skiba.

"Podobnie jak inne banki również będziemy chcieli przeprowadzić program pilotażu ugód, które pozwolą dobrze sparametryzować nasze wstępne szacunki do zainteresowania ugodami" - dodał.

Prezes ocenił, że banki są w różnej sytuacji ze względu na stopień historycznego zaangażowania w kredyty frankowe, jak również ze względu na wpływ ewentualnej konwersji na ich pozycję kapitałową.

"Bank Pekao utworzył w IV kwartale 2020 r. znaczące rezerwy na portfel kredytów CHF, dzięki którym jesteśmy dobrze przygotowani do konwersji z perspektywy finansowej. Inne banki rzeczywiście muszą wyjść po zgody korporacyjne, ze względu na skalę jaką konwersja może mieć na ich profil bilansowy" - powiedział Skiba.

Prezes poinformował, że obecnie portfel detaliczny jak i korporacyjny banku zachowuje się dobrze, a zdecydowana większość klientów wróciła do regularnych spłat po zakończeniu moratoriów kredytowych.

Skiba ocenił, że ograniczenia aktywności gospodarczej wprowadzone w IV kwartale miały znacząco mniejsze negatywne przełożenie na wzrost gospodarczy niż wcześniejsze ograniczenia.

"W 2021 roku spodziewamy się przyspieszenia gospodarki wraz z normalizacją sytuacji pandemicznej. W konsekwencji, szacujemy stopniowy spadek kosztów ryzyka w 2021 i ich dalszą normalizację w 2022" - powiedział Skiba.

"Jednym z efektów programów wsparcia dla klientów jest przesunięcie wpływu sytuacji makroekonomicznej na ich pozycję płynnościową. Z drugiej strony bank utworzył największe w skali sektora rezerwy ostrożnościowe, które to dają nam poduszkę do wykorzystania w razie pogorszenia sytuacji klientów po wygaszeniu programów pomocowych" - dodał.

(PAP Biznes), #PEO

seb/ ana/

Zobacz także: Bank Polska Kasa Opieki SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości