Skrót wiadomości - piątek, 5 marca | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 mar 2021, 06:01

Skrót wiadomości - piątek, 5 marca

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wg większości RPP interwencje FX mają na celu ograniczenie presji na aprecjację złotego związanej z dalszym luzowaniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 3 lutego. Większość członków RPP ponownie oceniła, że brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego może ograniczać tempo ożywienia.

Niektórzy członkowie RPP uważali w lutym, że jeżeli nastąpi wyraźne nasilenie presji inflacyjnej w kolejnych kwartałach, to być może zasadne będzie rozważenie podwyżki stóp proc. w II poł. 2021 r. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 3 lutego. Większość członków Rady ponownie wskazywała na perspektywę stabilizacji stóp lub na możliwość ich obniżki w przypadku załamania koniunktury.

Rada Polityki Pieniężnej w pełni uznaje konieczność działań Narodowego Banku Polskiego zmierzających do opracowania Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego - napisano w uchwale RPP, podjętej na posiedzeniu w dn. 3 marca, opublikowanej w Monitorze Polskim.

Od II kw. inflacja wzrośnie w okolice 3 proc., a inflacja bazowa będzie się obniżać i nie widać żadnej presji cenowej w polskiej gospodarce - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

NBP będzie działać dokładnie tak jak Fed i EBC - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Prawdopodobieństwo podwyżek stóp proc. w Polsce do końca kadencji obecnej RPP jest zerowe, nadal natomiast możliwe są obniżki, w przypadku uderzenia kolejnej fali pandemii - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Luka popytowa w gospodarce jest ujemna i taka pozostanie przez kilka najbliższych kwartałów - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Opracowania wewnętrzne NBP dają powdobne wyniki jak oceny KNF, jeśli chodzi o koszty dla sektora bankowego rozwiązania problemu kredytów w CHF - powiedział na konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Nie ma mowy o zakończeniu skupu obligacji, a rentowności polskich obligacji skarbowych nadal są niskie - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Umocnienie złotego byłoby niepożądane, a NBP podtrzymuje zobowiązanie do możliwość interwencji na rynku walutowym- powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

NBP zaangażuje się w kwestię kredytów CHF wyłącznie wtedy, gdy rozwiązanie sektorowe banków będzie obejmowało większość tego typu kredytów - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

NBP nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył w pracach banków dot. rozwiązania kwestii kredytów CHF - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

W drugiej części roku NBP przewiduje odbicie aktywności gospodarczej - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Większość banków jest w stanie absorbować koszty przewalutowania kredytów CHF - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że nie sądzi, by banki doszły do porozumienia z klientami w tej sprawie.

NBP będzie skupować obligacje tak długo, jak to będzie potrzebne, być może już zawsze - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Polityka pieniężna NBP oddziałuje na aktywność i procesy cenowe w całej gospodarce, także na rynku nieruchomości - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński pytany o to czy wzrost cen nieruchomości wskazuje na konieczność uwzględnienia tego czynnika przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej.

NBP jest bardzo zadowolony z dokonanych interwencji walutowych, przyniosły one zakładany skutek - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że celem NBP nie jest utrzymywanie określonego kursu walutowego, a interwencje mogą zostać wznowione, kiedy bank uzna to za stosowne.

Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w styczniu o 1,4 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lutym o 379 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 182 tys. i wobec wzrostu o 166 tys. miesiąc wcześniej rewizji z +49 tys. - podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,2 proc., oczekiwano 6,3 proc. wobec 6,3 proc. miesiąc wcześniej.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w styczniu wzrósł do 68,2 mld USD z 67 mld USD miesiąc wcześniej, po korekcie z 66,6 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w lutym 2021 r. do 134.764,3 mln euro ze 129.831,5 mln euro w styczniu - podał Narodowy Bank Polski.

Wielkość emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do końca 2021 r. nie przekroczy kwoty 33,2 mld zł - podano w liście emisyjnym.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 179,36 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Premier Chin Li Keqiang ogłosił w piątek cel wzrostu gospodarczego na 2021 rok na poziomie ponad 6 proc., i zwiększenie budżetu obronnego o 6,8 proc. Zapowiedział wzrost wydatków na badania naukowe oraz poprawę odpowiedzi na zagrożenia zdrowia publicznego.

GIEŁDA

W piątek WIG20 pozostawał w 20-punktowym przedziale wahań i zakończył dzień 0,27 proc. pod kreską na poziomie 1.939,59 pkt. WIG na zamknięciu zniżkował o 0,39 proc. do 57.643,55 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,2 proc. do 4.297,17 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,15 proc. do 17.748,63 pkt.

Na koniec tygodnia wśród głównych indeksów przeważyły spadki. W ujęciu tygodniowym pod kreską jest jednak tylko mWIG40, pozostałe indeksy wzrosły ponad 1 proc. W piątek w WIG20 najlepiej wypadły Orlen i Lotos, jednak większość spółek wchodzących w skład indeksu traciła na wartości.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 6,7 pkt. proc. do 41,7 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 10,6 pkt. proc. do 40 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

Marvipol Development rozważa emisję obligacji w ramach ustanowionego w październiku programu do kwoty 200 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Propozycja Przewodniczącego KNF w sprawie zawierania ugód z frankowiczami jest jedyną, która ma szansę ukształtować konsensus w tej sprawie, jest ona kosztowna dla banków, ale sektor może pozwolić sobie na oferowanie takich ugód. Prace nad tą propozycją prowadzi obecnie 9 banków i są one bardzo zaawansowane - poinformował wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski.

Unimot jest zadowolony z pierwszych miesięcy tego roku, ale na razie podtrzymuje tegoroczną prognozę EBITDA - poinformował prezes Adam Sikorski.

Zarząd Unimotu może rekomendować wypłatę ponad 30 proc. zysku za 2020 rok na dywidendę - poinformował prezes spółki Adam Sikorski.

KGHM planuje sprzedaż dwóch kopalni miedzi w USA: Robinson i Carlota, a pieniądze ze sprzedaży chce zainwestować w Polsce - poinformowała agencja Reuters, powołując się na dwa anonimowe źródła bankowe.

Rada nadzorcza KGHM ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki oraz czterech wiceprezesów XI kadencji - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa OT Logistics zakłada w 2021 roku wzrost sprzedaży z działalności kluczowej o ok. 10 proc. rdr i wzrost rentowności - podała spółka w komunikacie.

Przychody Oponeo .pl wzrosły, według wstępnych danych, w lutym 2021 roku o 29 proc. do 51,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, spółki będące wspólnym przedsięwzięciem Polenergii i grupy Equinor, złożyły wnioski do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych - podała Polenergia w komunikacie.

Sektor bankowy w drugiej połowie 2021 roku i na początku 2022 roku czeka dalsze zwiększanie poziomu rezerw, ale będą to już rezerwy ściśle wynikające z sytuacji poszczególnych klientów banków, a nie z przyjętych modeli makroekonomicznych - wynika z wypowiedzi przedstawicieli banków.

Oferta publiczna akcji operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, firmy Emitel, jest możliwa w drugim kwartale 2021 roku - poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na nieoficjalne informacje.

WALUTY

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN może przekroczyć 4,60. Później jednak możliwe są spadki, gdyż krajowa waluta jest już mocno niedowartościowana względem euro - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. W piątek kurs EUR/PLN, po niemal 1-proc. wzroście, znalazł się najwyżej w tym roku.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5793 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1938 USD i 129,30 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA kieruje się ku 65 USD za baryłkę w reakcji na ostatnie decyzje OPEC+, który nie zamierza rozluźnić ograniczeń w dostawach surowca z krajów sojuszu - informują maklerzy.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź zyskuje po najmocniejszym spadku notowań od marca 2020 r. w czwartek. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany wyżej wobec 8.907,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

W ramach przekształcenia OFE 80 proc. uczestników zdecyduje się pozostać w IKE - ocenili w trakcie XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich prezes IGTE i IZFiA Małgorzata Rusewicz oraz dyrektor BM Pekao Piotr Kozłowski. Ponadto wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek spodziewa się, że wejście w życie ustawy przekształcającej nastąpi później niż 1 czerwca 2021 r., jak planowano.

Biorąc pod uwagę reakcję rynku naftowego na decyzję OPEC+, w najbliższych tygodniach prawdopodobne są wzrosty cen paliw na stacjach benzynowych - prognozują analitycy e-petrol. Ich zdaniem, cena za litr benzyny i oleju napędowego może wzrosnąć do 5 zł za litr.

W następnym tygodniu średnie detaliczne ceny benzyny i diesla przekroczą poziom 5zł za litr - prognozują analitycy BM Reflex. Jak jednak dodają, w dalszym terminie sytuacja na rynku powinna się uspokoić.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeanalizowało uwagi dotyczące proponowanej ceny maksymalnej dla morskich farm wiatrowych. W przyszłym tygodniu powinny zapaść decyzje w tej sprawie - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper 95 po lutym spadła w Polsce o 39,2 proc. wobec średniej marży z 2020 roku i wyniosła 0,12 zł na litrze - podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w lutym wzrosła o 51,9 proc. rdr do 2.770 sztuk - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego.

Brytyjskie organy regulacyjne rozpoczęły "ostateczne odliczanie" dla stawek LIBOR, nakazując bankom, aby były gotowe na zakończenie działania tego punktu odniesienia, który był "sercem" międzynarodowego systemu finansowego od dziesięcioleci.

Ciągle sprawdzamy podmioty zaangażowane przy gazociągu Nord Stream 2 w działalność potencjalnie podlegającą sankcjom - poinformował PAP rzecznik Departamentu Stanu USA. Do nałożenia nowych sankcji na projekt wzywają administrację prezydenta Joe Bidena Republikanie.

Obroty polskich producentów mebli wzrosły w 2020 roku o około 1,3 proc. wobec spadku obrotów na poziomie unijnym o około 6,3 proc. - szacują analitycy Santander Bank Polska.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W przyszłym tygodniu, patrząc na to tempo, w jakim rozwija się pandemia, może zostać przekroczony poziom 18 tys. zachorowań dziennie - ocenił na piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Trzecia fala zakażeń koronawirusem, według szacunków resortu zdrowia, osiągnie apogeum na przełomie marca i kwietnia - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli tak się stanie, resort będzie podejmował "odważniejsze" decyzje w kwestii luzowania obostrzeń.

Woj. warmińsko-mazurskie i woj. pomorskie to regiony najbardziej dotknięte zachorowaniami na COVID-19 – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że przyczyną zwiększonej zachorowalności są nowe warianty koronawirusa.

Rząd wydłużył obowiązujące w woj. warmińsko-mazurskim obostrzenia do 20 marca i zdecydował o wprowadzeniu analogicznych ograniczeń w woj. pomorskim - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Obostrzenia w pozostałej części kraju zostają przedłużone do 28 marca.

Rośnie udział brytyjskiej mutacji koronawirusa w badanych próbkach w Polsce i za ostatnie 21 dni wynosi ok. 25 proc. - poinformował w piątek w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Parlamentarzyści KO skrytykowali w piątek najnowszy kalendarz szczepień, zgodnie z którym jeszcze w marcu mają zostać zaszczepieni prokuratorzy i funkcjonariusze służb. Pytali dlaczego osoby takie mają pierwszeństwo przed np. przewlekle chorymi na astmę, cukrzycę czy serce.

Zdecydowałem się ograniczyć możliwość teleporad, najprawdopodobniej w piątek podpiszę rozporządzenie w tej sprawie. Mamy bardzo dużo sygnałów o ich nadużywaniu, to niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w piątek, że na razie nie podjęto decyzji w sprawie szczepienia ozdrowieńców tylko jedną dawką. Takie postępowanie zarekomendowała Rada Medyczna i obecnie jest to analizowane. "W najbliższym czasie minister zdrowia wyda komunikat w tym zakresie" – dodał.

Prezydent Andrzej Duda podpisze w poniedziałek ustawę ws. czternastej emerytury - dowiedziała się PAP nieoficjalnie w Kancelarii Prezydenta RP. Tzw. czternaste świadczenie ma być wypłacane w listopadzie w wysokości minimalnej emerytury (będzie ona wówczas wynosiła 1250,88 zł brutto).

Pod koniec marca odbędzie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie przedstawiony Nowy Polski Ład - wynika z informacji PAP. Wcześniej odbędzie się konferencja zapowiadającą to wydarzenie.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 15.829 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 263 osoby, wykonano 168.158 szczepień - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 1.766.490 zakażeń, 44.912 zgonów i 3.791.577 szczepień.

Ostatniej doby wykonano 59.118 testów na obecność SARS-CoV-2, w tym 15.865 antygenowych – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Najbliższa dostawa szczepionek przeciw COVID-19 planowana jest na poniedziałek – powiedział w piątek na antenie radiowej Jedynki prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

W czwartek do Polski nie dotarła kolejna partia szczepionek przeciwko Covid-19 AstraZeneca. W ramach umowy z UE koncern dostarczy w I kwartale br. 40 mln dawek substancji - o połowę mniej niż zakontraktowano. Problemy z wywiązywaniem się z dostawą mają także firmy Pfizer i Moderna.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 tys. 423 osoby. Pod respiratorami jest 1675 pacjentów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

RPO Adam Bodnar chce odroczenia planowanej na 10 marca rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym dotyczącej konstytucyjności przedłużenia kadencji Rzecznika. Powodem jest nowe pismo przedstawiciela wnioskodawców, w którym wskazano nowy wzorzec kontroli zaskarżonego przez nich przepisu.

Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał się do sądu od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press i wniósł, by sąd uchylił tę zgodę - podało w piątek Biuro RPO.

Projekt, który zapewni darmowe leki dla kobiet w połogu zapowiedziała na spotkaniu parlamentarzystów KO z "gabinetem cieni" Kongresu Kobiet senator Beata Małecka-Libera. Z kolei przedstawicielka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny apelowała do KO o poparcie dla projektu ws dekryminalizacji aborcji.

Wartość realizacji programu "Aktywny powrót do szkoły" w tym roku to 42 mln zł. Od kwietnia akademie wychowania fizycznego szkolić będą nauczycieli, a od września planowane jest uruchomienie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów – poinformował w piątek szef MEiN Przemysław Czarnek.

Spada poziom zaufania do Kościoła i zmniejsza się religijność młodzieży – wynika z przedstawionego w piątek raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej "Kościół w Polsce".

Prace nad rezolucją w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej "strefą wolności LGBTIQ" w czasie, kiedy z powodu COVID-19 umarło 740 tys. obywateli Europy, jest jedną wielką porażką – powiedział w piątek na konferencji prasowej w Kaliszu wiceszef Solidarnej Polski, minister Michał Wójcik.

Funkcjonariusze CBA przeszukali dziewięć lokalizacji w czterech województwach, w tym siedzibę Polskiego Związku Piłki Nożnej i jednego z krakowskich deweloperów w związku z tzw. aferą melioracyjną - wynika z informacji przekazanej w piątek Biuro.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Jeśli kraje UE wybiorą chińskie lub rosyjskie, niezatwierdzone jeszcze przez unijną agencję leków szczepionki przeciwko Covid-19, to ucierpi na tym europejska solidarność - oświadczył w piątek francuski minister ds. europejskich Clement Beaune.

Około 6 proc. przypadków zakażenia koronawirusem we Francji pochodzi z bardziej zakaźnych wariantów patogenu, które po raz pierwszy wykryto w Brazylii i RPA – powiadomił w piątek minister zdrowia Olivier Veran. Ostrzegł, że Francja, podobnie jak Włochy, może zablokować wysyłkę szczepionek na Covid-19 za granicę.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn chce pomóc władzom krajów związkowych w nawiązywaniu kontaktów z producentami szybkich testów na koronawirusa. Szef Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler ocenił w piątek, że brytyjski wariant wkrótce będzie dominujący w RFN.

Co najmniej do Wielkanocy na terenie Hiszpanii obowiązywał będzie zakaz podróżowania po kraju bez ważnego powodu. Nowe przepisy, wprowadzone przez hiszpańskie służby medyczne, mają ograniczyć liczne w okresie świątecznym wyjazdy urlopowe.

Służby medyczne Hiszpanii przygotowały listę wariantów SARS-CoV-2, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym kraju. Najbardziej niebezpiecznych jest 10 wariantów, wynika z piątkowego komunikatu ministerstwa zdrowia w Madrycie.

Władze Portugalii przeznaczą część środków z funduszu odbudowy gospodarczej UE, utworzonego w związku z koronakryzysem, na zakup śmigłowców do gaszenia pożarów terenów leśnych - potwierdził w piątek rząd Antonia Costy, który łącznie spodziewa się otrzymać z tego źródła ponad 16 mld euro.

Nowe warianty koronawirusa zaburzyły ogólnokrajowy plan luzowania restrykcji oraz szczepień, ogłosił w piątek premier Portugalii Antonio Costa, przypominając o rosnących możliwościach szczepień portugalskiej służby zdrowia.

Republika Czeska aktywowała mechanizm pomocy międzynarodowej i poprosiła Niemcy, Szwajcarię i Polskę o współpracę w umieszczeniu w tych krajach pacjentów z Covid-19 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia w Pradze. Szpitale w Czechach są przepełnione.

Austria jest zainteresowana szczepionkami przeciwko koronawirusowi z Rosji i Chin. Potwierdził to kanclerz Sebastian Kurz - informuje w piątek agencja dpa.

Węgry czeka obecnie najtrudniejszy okres w walce z epidemią koronawirusa i dlatego konieczne było zaostrzenie restrykcji, ale od Wielkanocy powinny one już być znoszone – powiedział w piątek premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth.

Minister obrony Izraela Beni Ganc poinformował w piątek, że kraj ma plan uderzeń na cele irańskie, na wypadek gdyby władze w Teheranie dążyły do eskalacji swoich dążeń nuklearnych.

Papież Franciszek powiedział w piątek w Iraku, że "podżegania do wojny, postaw nienawiści, przemocy i rozlewu krwi nie da się pogodzić z nauczaniem religii". W Bagdadzie odwiedził katolicką katedrę obrządku syryjskiego pod wezwaniem Matki Bożej Zbawienia.

Komitet elektorów, który wybiera szefów administracji Hongkongu, będzie też uczestniczył w nominacji wszystkich kandydatów do lokalnego parlamentu – wynika z przedstawionych w piątek zapowiedzi drastycznych zmian, które zacieśnią władzę Pekinu nad Hongkongiem.

Prokuratura w Monachium postawiła reżyserowi Dieterowi Wedelowi zarzuty dotyczące gwałtu. Chodzi o zdarzenie z 1996 roku. Aktorka Jany Tempel twierdzi, że Wedel zmusił ją do seksu w hotelu w Monachium, podczas przesłuchania do roli. To najbardziej znana sprawa w niemieckiej debacie #MeToo.

Wisdom, co najmniej 70-letnia samica albatrosa ciemnolicego, uważana za najstarszego dzikiego ptaka na świecie, ma młode. Pisklę wykluło się na atolu Midway, będącym terytorium nieinkorporowanym Stanów Zjednoczonych - poinformował w piątek serwis BBC News.

(PAP Biznes)

osz/ asa/

Ostatnie wiadomości