Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-04-15 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 kwi 2021, 07:01

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-04-15

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2021-04-15 - 2021-04-21

CZWARTEK, 15 KWIETNIA

08:00 - Niemcy - CPI (3/2021)

10:00 - GUS - Polska - Wskaźnik CPI (3/2021)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana eksportu (2/2021)

10:00 - GUS - Polska - Zmiana importu (2/2021)

11:00 - BEST - Konferencja wynikowa Spółki

Spotkanie wynikowe dla analityków z Zarządem BEST

12:00 - ZPP - Konferencja prasowa

Opodatkowanie wynagrodzeń w Polsce – apel organizacji przedsiębiorców.

12:00 - ATENDE - Konferencja wynikowa Spółki

Telekonferencja, podczas której Zarząd Atende SA zaprezentuje wyniki finansowe wypracowane w 2020 r.

14:30 - USA - Sprzedaż detaliczna m/m (3/2021)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

14:30 - USA - Wskaźnik Empire Manufacturing w okręgu Nowy Jork (4/2021)

14:30 - USA - Wskaźnik Philadelphia Fed (4/2021)

15:15 - USA - Produkcja przemysłowa m/m (3/2021)

16:00 - USA - Zapasy w biznesie m/m (2/2021)

PIĄTEK, 16 KWIETNIA

04:00 - Chiny - Produkcja przemysłowa (3/2021)

10:00 - GRUPAAZOTY - Konferencja wynikowa Spółki

Omówienie wyników finansowych Grupy Azoty za 2020 rok

11:00 - UE - Inflacja CPI r/r (3/2021)

14:00 - NBP - Polska - Inflacja bazowa r/r (3/2021)

14:30 - USA - Liczba rozpoczętych budów (3/2021)

14:30 - USA - Liczba wydanych pozwoleń na budowę (3/2021)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów (Michigan) (wstępny) (4/2021)

SOBOTA, 17 KWIETNIA

03:30 - Chiny - PKB (I/2021)

PONIEDZIAŁEK, 19 KWIETNIA

10:00 - UE - Saldo obrotów bieżących (niewyrównane sezonowo) (2/2021)

WTOREK, 20 KWIETNIA

09:30 - HUUUGE-S144 - Konferencja wynikowa Spółki

Konferencja on-line poświęcona omówieniu wyników Huuuge, Inc. za rok 2020.

- MF - Polska - Ministerstwo Finansów opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa (2/2021)

ŚRODA, 21 KWIETNIA

08:00 - Wielka Brytania - CPI (3/2021)

10:00 - GUS - Kwartalne przeciętne wynagrodzenie (I/2021)

10:00 - GUS - Kwartalne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (I/2021)

10:00 - GUS - Polska - Ceny Produkcji (PPI) (3/2021)

10:00 - GUS - Polska - Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (3/2021)

10:00 - GUS - Polska - Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach (3/2021)

10:00 - GUS - Polska - Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w zł (3/2021)

14:00 - NBP - Polska - Przewidywane obciążenia aktywów i pasywów (3/2021)

- SEG - Spotkanie online. IX Kongres HR Spółek Giełdowych SEG - dzień 1/2

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

Ostatnie wiadomości