Spółki Polenergii i Equinora podtrzymują wnioski o wsparcie dla projektów offshore | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 kwi 2021, 16:58

Spółki Polenergii i Equinora podtrzymują wnioski o wsparcie dla projektów offshore

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, spółki będące wspólnym przedsięwzięciem Polenergii i grupy Equinor, podtrzymują złożone na początku marca wnioski do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych - podała Polenergia w komunikacie.

Decyzje spółek projektowych zostały podjęte w związku z wydaniem przez ministra klimatu i środowiska rozporządzenia z 30 marca 2021 roku z ceną maksymalną za energię wytworzoną w morskiej farmie ustaloną na poziomie 319,6 zł/MWh.

"Wobec tak określonego poziomu ceny maksymalnej, emitent i Wind Power AS (z grupy Equinor - przyp. PAP Biznes), jako wspólnicy spółek projektowych, uznali, że spółki te powinny ubiegać się o wsparcie" - podała Polenergia.

Spółki realizują projekty dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej 720 MW każdy.

Pozyskanie wsparcia wiązałoby się z zobowiązaniem do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych, w terminie 7 lat od dnia wydania przez prezesa URE decyzji określających cenę wsparcia.

Jak podała Polenergia, budowa farm wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych.

"Łączne szacowane nakłady inwestycyjne, do poniesienia przez spółki projektowe po uzyskaniu wsparcia, związane z przygotowaniem obu projektów w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy planowanego na 2023 rok, wynoszą od 307 mln zł do 385 mln zł" - napisano w komunikacie.

Ponadto, szacowane nakłady na budowę wynoszą od 16.130 mln zł do 18.220 mln zł, z czego dominująca część będzie ponoszona po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęciu fazy budowy.

"Emitent jako wspólnik spółek projektowych będzie zobowiązany do pokrycia części nakładów inwestycyjnych odpowiadającej jego udziałowi w spółkach projektowych z uwzględnieniem kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie nakładów w okresie budowy, który planują pozyskać spółki projektowe" - podała Polenergia.

W ramach pierwszej fazy funkcjonowania systemu wsparcia dla offshore, w terminie do 31 marca 2021 r., wytwórcy mogli składać do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej.

O wsparcie w ramach pierwszego etapu wystąpić mogą projekty o łącznej mocy 5,9 GW.

Jak dotąd prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzje przyznające wsparcie dla trzech projektów offshore, w tym dwóch projektów PGE i Ørsted.

(PAP Biznes), #PEP

pel/ osz/

Zobacz także: Polenergia SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości