GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 maj 2021, 18:42

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY S.A.

Uchwała Nr 473/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest

19.885 (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY S.A., o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 maja 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki GRUPA KĘTY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 maja 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKETY000011".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Grupa Kęty SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości