GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii A spółki MASSMEDICA S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 cze 2021, 19:14

GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii A spółki MASSMEDICA S.A

Uchwała Nr 643/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MASSMEDICA S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MASSMEDICA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości